— Det er synd at vi får en bybane som går på skinner. Syklister like ikke skinnegang. Det er ubehagelig når vi skal krysse en skinnelagt trasé. De smale sykkelhjulene kan havne nedi skinnegangen og skape farlige situasjoner. Vi syklister har en følelse av at vi er blitt ofret for et prestisjeprosjekt. Men det er kanskje for sent å gjøre noe med det nå, sier Åse Simonsen.

Øyvind Søfteland innrømmer at Bybanen er et problem; ikke over alt, men i Inndalsveien blir det litt vanskelig. Det blir i trangeste laget for sykkelfelt utenom fortauene. Og store trær langs veien gjør det også vanskelig å bruke fortauene effektivt for syklister som vil fort frem.

— Vi er opptatt av å finne en god rute for studenter som i fremtiden skal sykle fra Fantoft til Høyskolen på Krohnstad. Én løsning kan være å sykle via Kanalveien, men vi må nok jobbe litt mer med dette problemet, sier Øyvind Søfteland.

— Vi ønsker ikke å fremstå bare som sure kritikere, sier Åse Simonsen. Det har skjedd mye positivt i Bergen for syklistene. Det nye sykkelfeltet fra Skuteviken og nordover ser ut til å bli veldig bra. Og det blir bedre også over Danmarksplass.

Åpningen av disse sykkelfeltene vil skje med brask og bram om et par uker, sier Arild Hegrenæs.

— Utenom sentrum er det jo sykkelveier de fleste steder, men standarden er mange steder svært lav, med dårlig og hullete dekke. Og så skorter det på rengjøringen. Etter salting og strøing om vinteren, tar det alltid lang tid før sykkelveiene er kostet rene, sier Alf Aksland, som sykler hver eneste dag til jobben på Haukeland universitetssykehus.