— Han skal være kraftig forslått, men ikke alvorlig skadd, sier politioverbetjent Dag Vidar Nordhus ved Stord lensmannskontor.

Ulykken skjedde i Kårevik på Stord. Ifølge politiet kan bilfører ikke klandres for sammenstøtet.