Uhellet skjedde i ei rundkøyring og det kan vere dieselsøl i rundkøyringa som var årsaka til ulykka, seier vaktsjef Jarland til Kystradioen.