Turen tok den spreke pensjonisten 22 dagar. Men han avkreftar at dette er vanleg praksis når familien Simonsen skal besøka kvarandre.

-Dessutan får ein god tid når ein vert pensjonist, seier 63-åringen til Nordhordland.

Og han var aldri freista til å gje opp:

— Nei, er du galen! Eg hadd ikkje turt å koma heim att då.