Det er fremdeles uvisst hva som forårsaket ulykken, men etter det politiet får opplyst skal syklisten enten ha falt av sykkelen eller kjørt på en stolpe.