Harald Hjortland, styremedlem i Åsane Historielag og en av de ivrigste bildeinnsamlerne i Åsane, har besøkt Hilmar Hitland og fått informasjon om de spreke syklistene ved tankssperringen i Salhusvegen , som var Ukens Ukjente bilde i uke 33:

Bildet er tatt ved Ulsetstemma i Salhusvegen, ca. 4 uker før freden kom i 1945. De spreke karene var på vei til Kvamsskogen for å stå på ski, en lang tur da de skulle sykle hele veien. Hilmar fortalte at det underveis ble flere stopp fordi syklene punkterte. En matpause ble det også underveis, da de stoppet i Eikedalen hos en gårdbrukerkone de kjente og fikk seg mat.

Fra venstre ser vi: Hans Sørgard, Arne Sørgard, Hilmar Hitland, Johan Vik, Peder Sørgard og Jens Endresen

Hjelp oss med denne Ukens Ukjente 12 ; søndagstur med Matrebil i 1930.

Hjelp oss med Ukens Ukjente 11; Sørgard i Mjølkeråen i 1902.

LØST: Syklistene er (fra venstre): Hans Sørgard, Arne Sørgard, Hilmar Hitland, Johan Vik, Peder Sørgard og Jens Endresen.