— Kombinasjonen av stivhet, komfort og vekt, sier Bo André Namtvedt, som er innehaver av Boa Sykler.

Han forklarer hva som skiller det som trolig er Bergens dyreste sykkel fra utgavene til en tredel av prisen.

— Det blant annet skrapet vekk 100 gram fra rammen, og hjulene er helt spesielle. De som er litt inne i det vil fort merke forskjellen.

17-18 prosent vekst

Til nå i år har Namtvedt økt omsetningen av sykler og sykkelutstyr med 18 prosent. Det er han ikke alene om.

N Sykkelbutikken melder om en økning på nærmere 17 prosent.

N Sykkelsenteret forteller om en resultatforbedring første halvår på 1,4 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.

— Vi tror dette har noe å gjøre med TV2-produktet Tour de France. Men også andre ting virker positivt inn, som Bergen-Voss-rittet for eksempel, sier Per-Ivar Bøe.

Han driver Sykkelsenteret, Norges største sykkelbutikk, sammen med broen Knut Bøe. I juni økte de salget med 20 prosent sammenliknet med i fjor.

Gutter i 15-årsalderen

Bo André Namtvedt i Boa Sykler sier de har merket en klar økning i interessen for racersykler nå mens Tour de France pågår.

— Vi tar inn ekstra mange racere i forbindelse med løpet, fordi vi vet det vil gå mer i denne perioden. Det har det også gjort, forteller Namtvedt.

Butikksjefen på Sykkelbutikken, Bendik Been, sier det alltid går mest sykler på sommeren. Derfor blir det vanskelig å tilskrive veksten det berømte sykkelrittet i Frankrike, mener han.

Butikksjefen sier det er forskjellige typer kunder som svir av bortimot 50.000 kroner på sykkelutstyret.

— Det kan for eksempel være gutter helt ned i 15-årsalderen som konkurrerer på sykkel, og som har spart konfirmasjonspengene for å få råd.

Resultater på felgen

Økt interesse rundt sykkelsport ser imidlertid ikke ut til å gi seg særlige utslag i resultatene til sykkelforretninger i byen, dersom sportsbutikkene holdes utenfor.

  • Samlet sett gikk omsetningen på Sykkelsenteret, Sykkelbutikken og Boa Sykler ned med 2,4 millioner kroner i fjor, til 55,2 millioner. Bare sistnevnte opplevde vekst i salget.
  • I sum gikk selskapene med 1,2 millioner i pluss før skatt. Sykkelsenteret trekker ned - Boa Sykler opp.
  • Både Sykkelsenteret og Sykkelbutikken forklarer henholdsvis tilbakegang og underskudd med kostnader knyttet til flytting og oppussing.