— Syklistene vil bli en uglesett gruppe i bytrafikken så lenge forholdene ikke blir lagt til rette for at de kan bevege seg uten å oppfordres til å bryte trafikkreglene, sier generalsekretær i Syklistenes Landforening, Trond Berget.

— Legg til rette for syklistene slik at det blir naturlig å følge trafikkreglene, sier han.

Dessuten utfordrer han politiet til å bli flinkere til å bøtelegge så vel bilister som syklister som bryter trafikkreglene.

Men første bud er likevel å få laget sykkelfelt i bygatene.

— Sykkelfelt bare i en retning gjør vondt verre. Syklistene blir oppfordret til å sykle mot kjøreretningen. Vi vet at det fører til farlige situasjoner, ikke bare mellom syklister og bilister, men også syklister imellom, sier Berget.

Generalsekretæren er heller ikke spesielt begeistret for de kombinerte gang- og sykkelveiene som de siste årene er bygget i mange bystrøk.

— Det er bedre enn ingenting, men kombinasjonen av syklister som fotgjengere i alle varianter på samme vei er ikke bra.

— Jeg vil faktisk anbefale syklister som med høy fart sykler over lengre strekninger å sykle i veibanen. Men det er en forutsetning at de følger trafikkreglene og benytter den plassen de behøver i kjørebanen. Det kan lett oppstå farlige situasjoner dersom syklistene klemmes for langt ut på veikanten.

Berget gjør også oppmerksom på at det kreves både plass og oversikt for at en bilist skal kunne passere en syklist.

— Faktisk er det forbudt for en bil å kjøre nærmere enn halvannen meter fra en bilist ved forbikjøring av en syklist, understreker Berget.