Utvidelsen skjer ved Ullevål sykehus i Oslo, Haukeland Sykehus i Bergen og sykehusene i Arendal og i Namsos.

Etter opptrappingen vil det være 513 sykepleiere i streik, fordelt på 19 sykehus rundt om i landet.

(NTB)