— Nå puster jeg for henne, sier anestesisykepleier Bjørg Vik Andresen.

Hun står på en operasjonssal på Haukeland Universitetssykehus og kniper rytmisk på en gjennomsiktig plastblære. Under henne og de andre grønnkledde ligger det en dame, svevende et sted mellom ubevissthet og våken tilstand.

Bak maskene finner man oppgitte arbeidstakere.

  • Det er dårlig stemning på jobben. Vi føler oss ikke hørt eller sett av ledelsen, sier Andresen.

Problemet ligger i de nye turnusene, som de ansatte mener er tredd over hodene deres. Etter at de tillitsvalgte reagerte på det første turnusforslaget, fikk de nemlig en turnus som ingen er fornøyde med.

Lange kvelder, mange helger og dårlig forutsigbarhet er blant problemene.

De deltidsansatte dette gjelder, arbeider ved tre forskjellige enheter på Haukeland. Det gjelder altså ikke alle deltidsansatte i Helse Bergen.

Mangler samtykke

Mens de fast ansatte må leve med turnsene, mener de tillitsvalgte at de er ulovlige for deltidsansatte.

Istedenfor å gi dem arbeidsuker med timeantall ut fra hvor store stillingene deres er, har sykehuset satt dem opp i turnuser med svært varierende ukelengde. Den ene uken kan ha mange arbeidstimer, den neste få.

Resultatet er at sykepleierne har måttet arbeide lange uker, uten å ha samtykket til det.

  • For å kunne gjennomsnittsberegne turnuser for deltidsansatte må man enten ha en avtale med den enkelte eller med tillitsvalgt, sier foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Helse Bergen, Mette Mikkelsen.

På vegne av de ansatte skrev hun brev til Arbeidstilsynet tidlig i juni. Tilsynet slo fast at de ansatte hadde rett.

— Men Helse Bergen nekter å forholde seg til det, sier Mikkelsen.

Vakter på 2-3 timer

  • Sånn som vi tolker loven og svaret fra Arbeidstilsynet, kan vi legge opp vaktene slik, så lenge hele turnusen har et timetall som samsvarer med stillingsprosenten, sier rådgiver i personal og organisasjonsavdelingen, Wibeke Krokås.

Turnuser som passer med de ansattes timeprosent hver uke gir mange korte vakter. Ifølge Krokås vakte det stor misnøye da sykehuset hadde en slik løsning i 2005.

  • Da risikerer vi at de ansatte må jobb kortvakter på 2-3 timer, sier hun.

Det ser hun ikke som en god løsning for de ansatte.

  • Vi har for eksempel en del helgevikarer med 20-25 prosent stilling. Det er gjerne studenter som jobber hver tredje helg. Uten gjennomsnittsberegning må de inn hver uke. Det er ikke intensjonen deres når de tar jobben, sier hun.

Merkelig tolkning

Egil Dahlen i Arbeidstilsynet har behandlet saken, og reagerer på at sykehuset mener at loven kan tolkes på flere måter.

  • Hvis Haukeland tolket brevet mitt på en annen måte enn jeg har tenkt, synes jeg det er merkelig. Det står ganske klart hvordan Arbeidstilsynet ser på saken, sier han.

Dahlen er klar på at hvis arbeidsgiver ønsker at en ansatt skal arbeide lengre uker enn det som står i arbeidsavtalen, så må det til en skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning.

  • Jeg har bare vært delvis involvert i saken. Det jeg er blitt referert er at vi har ulikt syn på hvordan loven skal tolkes, sier Krokås etter å ha hørt Arbeidstilsynets svar til BT.

Hun forteller at Helse Bergen har konferert med arbeidsgiverforeningen Spekter og deres jurister om saken.

  • Vårt utgangspunkt er å finne en løsning som er best mulig for de ansatte, sier hun.