Den 38 år gamle kvinnen jobbet på et sykehjem i Bergen da hun ifølge sin egen tilståelse stjal piller. I Bergen tingrett ble hun dømt for å ha tatt til sammen 24 piller ved to forskjellige anledninger.

Kvinnen kjørte også sin datter i barnehagen med 1,23 i promille tidligere i år.

Bergen tingrett la vekt på at kvinnen har misbrukt sin stilling for å skaffe seg medikamentene, og fratok henne retten til å jobbe som sykepleier det neste året.

«Yrket som sykepleier er et yrke som krever allmenn tillit, og allmenne hensyn gjør det etter rettens syn nødvendig å fastsette rettighetstap.» skriver Bergen tingrett i dommen.

Hun ble dømt til 45 dagers betinget fengsel, og en bot på 25.000 kroner.

Kvinnen mister også førerkortet i to år.