INGVILD TENNFJORD

Sandviken sykehus har en skrikende mangel på sykepleiere. 21 stillinger er ubemannet. Særlig er behovet for mannlige sykepleiere stort, fordi enkelte avdelinger krever personale med stor fysisk styrke. Ubesatte poster har ført til at sykehuset henvender seg til vikarbyråer for å dekke mangelen, og nå er fem sykepleiere innleid til sykehuset. Men denne arbeidskraften er ikke bundet av tariffavtalene fastsatt av Norsk sykepleierforbund. Dermed står sykepleierne fritt til å forhandle frem individuelle avtaler om lønn— og arbeidsvilkår.

Leier ut seg selv

— Da jeg sluttet på sykehuset i 2000, hadde jeg lønnstrinn 31, en årslønn på 245.300. Nå ligger jeg rundt 50, eller nærmere 340.000 i året, forteller Svein Kåre Bukve, som startet sitt eget firma, der han leier ut seg selv. Som selvstendig næringsdrivende er han ikke bundet av tariffavtaler. Lønnen må også dekke utgifter som arbeidsgiveravgift, feriepenger og revisor. Når alle utgifter er dekket og sykepenger er satt av, har Bukve likevel over 280.000 kroner i lønn

Økningen er dermed minst 35.000 i året. I virkeligheten er økningen større, fordi han bygger seg opp reserver i form av sykepenger han til nå ikke har hatt bruk for.

-Jeg forstår at andre sykepleiere oppfatter det som urettferdig. Men hvis en vil ta sjansen på å jobbe som vikar er det fritt fram for de fleste, sier Bukve.

Tjener det samme som sjefen

Direktøren ved Sandviken sykehus, Kjell Håland, kan fortelle at hver innleide sykepleier koster sykehuset inntil 200.000 kroner mer på årsbasis enn de faste ansatte gjør. Ordningen med vikarer kan dermed ikke gjøres permanent. Avdelingssykepleier Vigdis Pilskog kaller det en kriseløsning.

-Jeg unner dem lønnen, men synes ikke det er rettferdig, sier Pilskog. Hun ser at de store lønnsforskjellene skaper splid i arbeidsgruppen. Til tross for at hun har lederansvar og lang ansiennitet, ligger Svein Kåre Bukve på samme lønnsnivå som Pilskog, hans sjef.

-Vi har flere ansatte som har sluttet og gått over til vikarbyrå. Det er beklagelig, sier Pilskog.

Støttes av forbundet

Mary Anne Golten er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun gir sin fulle støtte til Bukve, og oppfordrer andre sykepleiere til å gå via det private for å oppnå lønnsfordeler.

-Sykepleierne må bli mer offensive. Det er helt greit for oss at folk krever høyere lønn enn de faste ansatte, sier Golten. Til tross for støtten advarer hun også mot utviklingen.

-Det er en trussel for det offentlige helsevesenet at sykepleierne går til det private. I tillegg blir det veldig dyrt for samfunnet i lengden.