— Dette dreier seg om en dyp personlig tragedie. Preparatene ble ikke stjålet med tanke på videresalg, sier assisterende sykehusdirektør Tore Nepstad. Politianmeldt Sykepleieren var ansatt ved sykehusets akuttmottak. Han skal over en periode ha forsynt seg av mottakets lager. Andre ansatte reagerte tidligere i sommer på stort svinn av morfinpreparater.- Vi identifiserte gjerningsmannen og konfronterte ham med forholdet. Han innrømmet straks tyveriet og ble avskjediget, sier Nepstad. Skjer svært sjelden I henhold til interne rutiner meldte sykehusledelsen forholdet til både politiet og fylkeslegen. Underdirektør Gry Kolås ved Fylkeslegen i Hordaland bekrefter at det er opprettet tilsynssak mot sykepleieren. Saken ender til slutt opp hos Statens Helsetilsyn.Tore Nepstad sier at det er svært sjelden ansatte stjeler medikamenter fra sykehuset.- I de svært få tilfellene vi har hatt dreier det seg utelukkende om tyveri til eget misbruk.