Pengene kom inn på sykepleierens konto i Sparebanken Vest fra tre personer i henholdsvis Australia, Frankrike og Canada. Alle hevdet at de gjorde en avtale med 36-åringen om kjøp av digitale kameraer. Pengene ble satt inn på kontoen hans som forskuddsbetaling for disse varene.

Sykepleieren selv innrømmer at han opprettet et enkeltmannsforetak med tanke på å importere billige elektroniske varer fra Kina. Han opprettet også flere domener og profiler, blant annet på ebay.com. Men 36-åringen nektet for at han har vært i kontakt med personene som har satt inn penger på kontoen hans.

— Hevnaksjon

36-åringen hevdet i retten at han var utsatt for en svindel, der andre personer hadde tatt over hans identitet og gjort avtale med kjøperne av det digitale utstyret.

Han framholdt at dette kunne være en hevnaksjon fordi han tidligere hadde vært i kontakt med nigerianere som ville betale ham penger for å sende adresse, kontonummer og kopi av passet sitt til dem.

Selv om Bergen tingrett mente at dette ikke var en sannsynlig forklaring, ble sykepleieren frifunnet for å ha svindlet til seg pengene ved å utgi seg som selger av utstyret. En skriftprøve som tyder på at underskriften hans var forfalsket var en av grunnene til dette.

Uoversiktelig privatøkonomi

Sykepleieren ble likevel dømt for underslag fordi han overførte og brukte av pengene som hadde havnet på kontoen hans.

I retten skyldte 36-åringen på en uoversiktelig privatøkonomi når han skulle forklare hvorfor han ikke stilte spørsmål ved hvordan pengene hadde havnet på kontoen hans. To av overføringene skjedde i desember 2004, mens den siste skjedde i 2006.

I skjerpende retning har Bergen tingrett lagt vekt på at mannen systematisk har gjennomført underslagene over en forholdsvis lang periode.

36-åringen ble dømt til å betale tilbake de 95.000 kronene, og til fengsel i 60 dager med en prøvetid på to år.