ROY HILMAR SVENDSEN

Tablettene hun stjal, inneholdt de sterkt narkotiske stoffene ketorax, phetidin og morfin, og var beregnet på pasienter som skulle opereres.

Tyveriene ble avslørt da sykehuset satte i gang undersøkelser for å finne ut hvorfor det var så stort tablettsvinn på avdelingen.

Kvinnens navn pekte seg tidlig ut, og i Bergen tingrett ga hun en delvis tilståelse da saken kom opp i forrige uke.

Retten karakteriserer saken som "grov", og dømte kvinnen til fengsel i 120 dager. Tingretten fant imidlertid en rekke formildende omstendigheter i saken, og gjorde hele fengselsstraffen betinget. Kvinnen er i tillegg fradømt retten til å jobbe som sykepleier i to år fremover.