Vi har gjennomført en storstilt dugnad, og er stolte over det vi har oppnådd. De ansatte har gjort en kjempejobb, sier Nav-direktør Anne Kverneland Bogsnes.

I rute Nå er vi i rute, og det kjennes bra. Alle utbetalinger skjer fortløpende uten ventetid. Det som blir utfordringen i tiden fremover er å holde oss på dette nivået, slik at saksbehandlingstiden ikke begynner å øke igjen, sier hun.

Før dugnaden ble innledet i midten av juni, lå det 25.000 sykepengesaker i bunken. Nå er tallet redusert til 6000, og de fleste av sakene som fortsatt ligger, inneholder kompliserte detaljer som må utredes, eller mangler nødvendig dokumentasjon.

Fjerner propper Anne Kverneland Bogsnes sier at man ikke bare har konsentrert seg om å få kontroll på køene, men at man også underveis har sett på rutiner og arbeidslinjer i systemet for å se hvor det finnes forbedringsmuligheter. Det er også tatt en del organisatoriske grep.

Målet er å få til et system som fungerer på en slik måte at sakene ikke stopper opp. Jeg tror vi har klart å legge til rette for større smidighet og effektivitet, sier hun.

Da BT omtalte sykepengekøen i begynnelsen av mai, var ventetiden opp i åtte uker for utbetaling av ordinære sykepenger. Folk var oppgitt og fortvilte fordi pengene uteble, og fordi det ikke var mulig å få klart svar på når pengene var på konto. Det skal ikke være noen ventetid på sykepenger. De skal utbetales automatisk når sykmeldingen leveres.

Kontroll på frikort Frikort har også vært et problem i Nav Hordaland. Tidligere i år var det minst åtte uker å vente på frikort. Dette er også tjenester som skal gå nærmest automatisk, og som før etableringen av Nav ble ordnet ved lokale trygdekontor. Dugnaden som nå er gjennomført har også tatt sikte på å få kontroll på denne køen.

Og det har vi klart. Vi hadde som mål å få saksbehandlingstiden ned i tre uker. Nå er den to og et halv uke, sier Bogsnes.

Hun er svært glad for at disse to problemområdene er under kontroll.

Nå må vi konsentrere oss om å forbli à jour, slik at vi ikke kommer ut i det samme uføret igjen.

Nav Hordaland har gjennomført flere dugnader for å få ned behandlingstiden på spesielle områder. Fungerende fylkesdirektør Truls Nordahl igangsatte for eksempel tidligere i år en større dugnad for å få bukt med køene på utbetaling av dagpenger. Også den var vellykket. Køene forsvant på tre uker.

FORNØYD: Den ferske Nav-direktøren i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes er imponert over innsatsen fra sine ansatte. De har bare gjort en kjempejobb, sier hun.
Vegar Valde (arkivfoto)