De nesten 1000 streikende Unio-medlemmene gjenopptar dermed arbeidet som vanlig ved sykehusene fra arbeidstidens begynnelse tirsdag morgen.

— Resultatet har ikke en så tydelig likelønnsprofil som Unio kunne ha ønsket, men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sier forhandlingsleder for Unio i Spekter-området, Lisbeth Normann.

- Evnet å prioritere

Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sier at avtalen «ligger innenfor ansvarlige økonomiske rammer».

— Samtidig som man har evnet å prioritere de grupper som særlig er omtalt i likelønnskommisjonens rapport. Jeg er glad for at streiken nå avsluttes og at pasientene ikke nå lenger blir skadelidende, sier Bratten.

Gjennomslag

Normann sier at det anbefalte forslaget innebærer at Unio har fått gjennomslag for kravet om å likestille skift og turnus.

— Vi er veldig lettet over at vi fikk en løsning på spørsmålet om finansieringen av arbeidstidsreformen der kvinner i turnus likestilles med menn i skift. At kvinnene ikke skulle betale for denne likestillingsreformen, var et ufravikelig krav fra vår side, sier Normann.

Fortsatt i kommune

Enigheten mellom Unio og Spekter ble oppnådd klokken 4.15 natt til tirsdag, etter at partene møttes klokken 2, opplyser meklingsmann Reidun Wallevik til NTB.

Fra onsdag morgen var det varslet en opptrapping av sykehusstreiken for 1.174 Unio-organiserte medlemmer.

Samtidig fortsetter streiken for rundt 6.000 Unio-organiserte i kommunene, med unntak av Oslo kommune som er eget tariffområde og hvor det ble oppnådd enighet etter halvannet døgn med mekling på overtid.

Si din mening om streiken her.