GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no I går vedtok fylkestinget å bevilge fire millioner ekstra til Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass. Det er åtte millioner kroner for lite. Sykehusdirektør Eivind Hansen har laget en kuttliste som får dramatiske konsekvenser for sykehusets akuttfunksjon. Må legge ned — Vi må legge ned akuttfunksjoner innenfor ortopedi og muligens kirurgi. Vi må også vurdere om vi kan dekke hele sektoren vi har ansvar for når det gjelder indremedisin. Også vår evne til å ta imot og behandle intensivpasienter må vurderes, sier Hansen. Dette betyr at hele ortopediposten må legges ned. Der opereres 1500 pasienter i året. I tillegg står en kirurgisk post i fare. Der opereres kreftpasienter. Møtt smertegrensen - Vi vil selvsagt på nytt utfordre fylket på hvem det blir som får ansvaret når vi må kutte på øyeblikkelig hjelp. Jeg regner med at akuttpasientene tvinger seg inn på Haukeland og der blir situasjonen kaotisk. Og da spør jeg meg om fylkespolitikerne er beredt til å se konsekvensene i øynene. Sykehusdirektøren sier han ikke kan kutte andre steder. Driften er effektivisert med syv millioner kroner i år.- På lang sikt har vi ytterligere forbedringer. Men på kort sikt er det umulig å presse denne sitronen mer uten å kutte på tjenestetilbudet. Vi har møtt vår smertegrense.Gjennomføres disse driftsreduksjonene vil det kunne ramme drøye 100 ansatte på sykehuset. Saken skal behandles på styremøtet 25. juni.- Da må styret skjære igjennom og velge en linje. Dersom styret ikke velger å ta en sjanse og kjøre ut mot underskudd, blir det permitteringsvarsler før sommerferien, sier Eivind Hansen.