• Det er beklagelig, men det kan oppstå komplikasjoner etter slike undersøkelser, og det er ikke alltid like lett å vurdere alvoret, sier klinikksjef Rolf Pedersen.

Han er medisinsk ansvarlig for poliklinikken på Haraldsplass diakonale sykehus, og sier at han er kjent med Anne Sandviks sak.

— Vi er like lei oss hver gang når slikt en sjelden gang skjer, sier han.

— Det var snakk om en rutinemessig kontroll og væsketapping etter bypassoperasjon. Legene valgte å la henne bli på klinikken nettopp fordi det i sjeldne tilfeller kan oppstå komplikasjoner etter en slik behandling. Hun ble riktignok plassert på korridoren, men hun skulle være, og var, under oppsyn av lege. Tilstanden hennes ble da også sjekket flere ganger i løpet av de timene hun var der.

— Burde man ikke oppdaget at det var en svær blødning på gang?

— Det er ikke alltid like lett å oppdage signaler på at det er snakk om indre blødninger, sier Pedersen.

Han understreker at da diagnosen først ble stilt og det ble klart at situasjonen var alvorlig, ble det handlet veldig raskt.

— Hvor alvorlig er det å miste to liter blod?

— Det avhenger mye av helsetilstand og alder. En 20-åring kan for eksempel tåle å miste atskillig mer blod enn en syk 70-80-åring, sier Pedersen.