Helsetilsynet i Hordaland har undersøkt om Sandviken sykehus opptrådte klanderverdig i forbindelse med at to farlige pasienter rømte fra sykehuset tidligere i år. Granskningsrapporten ble lagt frem i går.

Slapp ut farlige pasienter Den ene rømningen gjaldt en 33 år gammel pasient ved Sikkerhetsavdelingen som rømte da han var på handletur sammen med en ansatt. Pasienten var dømt til psykiatrisk behandling etter å ha begått et drap.

I det andre tilfellet ble en 34 år gammelpasient på psykiatrisk akuttmottak ved en misforståelse låst ut av en teknisk ansatt som var på Sandviken i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. To dager etter rømningen begikk denne pasienten et drap, det såkalte Hylkje-drapet.

Pliktforsømmelser Helsetilsynet konkluderer med at sykehuset gjorde seg skyldig i både systemsvikt og pliktforsømmelser i forbindelse med de to rømningene.

I det første tilfellet gikk systemsvikten ut på at Sikkerhetsavdelingen ikke klarte å vurdere rømningsfaren godt nok og innføre rutiner som tok hensyn til det. Mannen ble vurdert som farlig, og i tiden før rømningen ble det fanget opp signaler som tydet på økt rømningsfare. Likevel ble det ikke satt i verk ekstratiltak for å avverge rømning.

Når det gjelder Hylkje-drapsmannen blir sykehuset blant annet kritisert for manglende skriftlige rutiner for hvordan teknisk ansatte skulle forholde seg til pasientene på de ulike avdelingene.

Brøt taushetsplikt

I etterkant av Hylkje-drapet 20. juli 2006 kom det frem opplysninger om forholdet mellom de døde og pasienten i aviser etter uttalelser fra en ansatt ved sykehuset, avdelingssjef Kristin J. Bovim. Helsetilsynet har kommet frem til at hun brøt taushetsplikten da hun ga ut disse opplysningene. Helsetilsynet ber om at rutinene for å gi ut slik informasjon blir gjennomgått på nytt slik at liknende forhold kan unngås i fremtiden.

— Fortjent kritikk

Ledelsen ved Sandviken sykehus legger seg flat for kritikken fra Helsetilsynet.

— Granskningsrapporten er klar, grundig og god. Denne kritikken fortjente vi, sier Hans Olav Instefjord, direktør for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

Han er glad for at kritikken ikke rammer det faglige behandlingsopplegget, men mer går på sykehusets rutiner og opplæring på det tekniske plan.

— Det som kommer frem i rapporten, er helt i tråd med våre egne vurderinger og det vi hadde forventet. Vi så hvor vi hadde sviktet allerede da vi selv gikk gjennom sakene, og vi har satt i verk tiltak for å bedre de rutinene som åpenbart ikke var gode nok i disse tilfellene, sier Instefjord.

- Tøff tid

Anne Sissel Faugstad, konstituert direktør i Helse Bergen, sier at de tre rapportene fra Helsetilsynet vil bli gjennomgått med ansatte i organisasjonen.

— Det har vært en tøff tid med mye negativ oppmerksomhet for de ansatte på Sandviken. Vi tar inn over oss kritikken og skal se om det er nødvendig med ytterligere tiltak i tillegg til dem som allerede er satt i verk.

Fylkeslege Helga Arianson sier til BT at hovedfokus under granskningen har vært på ledelsen ved sykehuset.

— Kritikken går hovedsakelig ikke på enkeltpersoner, men på svikt i sykehusets rutiner og systemer, sier hun.

I rapporten understrekes det da også at Helsetilsynet ikke har funnet grunn til å kritisere virksomheten eller de ansatte verken ved Sikkerhetsavdelingen eller Psykiatrisk Akuttmottak, der de to rømningene skjedde.