— Dette er det vi hver dag jobber for å unngå, å ha gode rutiner og gi god behandling. Dette er dypt tragisk for oss og likner ikke på noe annet jeg har vært borti, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Helse Vest eier Helse Bergen, som Sandviken sykehus sorterer under. Helse Vest har fått rapporten fra Sandviken sykehus og har rapportert videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

— Det er naturlig at vi går videre med en så spesiell sak som kommer til å bli omtalt og omdiskutert. Vi kan dessverre ikke gjøre om på det som har skjedd, men Helse Bergen vil nå gå nøye inn i rutinene sine og sjekke at de er ok. Eventuelt må vi gjøre det som må gjøres for at dette ikke skal skje igjen, sier Sandal.

Fylkeslegen i Hordaland fikk rapporten fra Sandviken sykehus fredag ettermiddag og har opprettet tilsynssak.

— Vi vil undersøke om det som har skjedd har vært forsvarlig eller ikke, sier fylkeslege Helga Arianson.

Dersom fylkeslegen avdekker at lover eller forskrifter ikke har vært fulgt vil saken bli oversendt Statens Helsetilsyn.

— Er det lovbrudd av en slik karakter at det bør reageres, har Statens Helsetilsyn flere administrative reaksjoner, sier Arianson.

— På generelt grunnlag kan jeg si at reaksjonene kan gå fra advarsel til autorisasjonstap. De har også anledning til å gi foretaksstraff til virksomheten, men det skjer svært sjelden.

Fylkeslegen kommer til å starte sitt arbeid på mandag og vil gå gjennom rutiner hos Sandviken sykehus og vurderingene som ble gjort i forbindelse med den siktede 34-åringen. Det er for tidlig å si hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

GRANSKES:Sandviken sykehus ogdivisjonsdirektør Hans OlavInstefjord skal granskes avFylkeslegen etter at dendrapssiktede rømte frainstitusjonen.
Klemetsen, Fred Ivar U.