Slåtteli-saken har ført til at den psykiatriske klinikken i Sandviken har endret sine rutiner. Ifølge klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim har de gjort akkurat det fylkeslegen nå sier ikke var på plass da Slåtteli rømte: En bedre risikovurdering.

- Da vi gikk gjennom våre rutiner etter denne hendelsen var det akkurat det vi også erkjente, at vi ikke hadde gode nok rutiner for dette, sier hun.

- Ikke bombesikre

De gamle rutinene fanget bare opp dem som ble definert som en fare for seg selv eller andre. Nå gjør sykehuset en bredere vurdering for å fange opp andre som kan stå i fare for å rømme, sier hun.

- Vi har nå lagt inn at pasienter skal vurderes med tanke på mulig risiko hvis de rømmer, spesielt om de kan komme til å utsette seg selv for noen form for risiko, sier hun.

- Ville et tilfelle som Slåtteli blitt fanget opp med de nye rutinene?

- Skal jeg være helt ærlig vet vi ikke svaret på det spørsmålet. Vi håper vi skal kunne fange opp en slik person en annen gang, men vi lever ikke i en slik verden at vi kan være bombesikre på at vi skal klare dette, sier hun, og legger til:

- Det helt spesielle med denne saken er at han ikke ble vurdert som en fare for seg selv eller andre, men at det viste seg at han var en fare for seg selv, ikke fordi han var selvmordstruet, men fordi han var dårlig, sier hun.

Vurderer luftegård

Etter rømninger fra psykiatriske sykehus er det flere som mener en bør sikre institusjonene bedre, for eksempel med rømningssikre gjerder. Bovim mener det vil være feil.

- Vi synes høye gjerder rundt Sandviken er å ta et skritt tilbake, sier hun.

Det skyldes at en har vurdert inngjerding som stigmatiserende for pasientene.

I dag må Sandviken holde pasienter innendørs om de skal være sikre på at de ikke rømmer. Bovim sier de vurderer å få til en rømningssikker luftegård.

- Jeg har lagt frem et forslag for ledelsen, der jeg tror vi kan få dette til uten at det behøver å se stygt ut. Vi skal utrede saken videre, sier hun.

- Men kan dere ikke bare lage det, er det så komplisert?

- Det koster penger, vet du.