Sykehusledelsen forlangte at mannen måtte gå på dagen, da det ble oppdaget at han hadde ligget med en kvinnelig pasient. — Vi er uenig i rettens kjennelse. Fordi saken berører viktige prinsipper, har vi bestemt oss for å anke til lagmannsretten, sier personal- og organisasjonsdirektør ved Haukeland sykehus, Rune Bjørhovd, til Bergens Tidende.

Selv om mannen hadde en behandlerrolle i forhold til den kvinnelige pasienten, og han fant telefonnummeret hennes via sykehusets pasientadministrative system, mener byretten at 36-åringen burde sluppet med en skriftlig advarsel.

36-åringen er klaget inn til Statens Helsetilsyn. Noen formell avgjørelse derfra foreligger ikke ennå, men fylkeslegen har innstilt på at han skal gis en advarsel. Dette har Bergen byrett lagt stor vekt på, i sin vurdering av saken.

"Må ha rett å reagere"

Sykehusledelsen har påpekt at 36-åringen har brutt de etiske retningslinjer for ansatte i Hordaland fylkeskommune. For dem er det viktig å få gjennomslag for at arbeidsgiver har rett til å reagere, når slike forhold blir kjent. Bergen byrett fant imidlertid grunn til å stille spørsmål ved hvor sterkt de etiske retningslinjene er kommunisert til den enkelte ansatte:

— Fra sykehusets side har man ikke vært tydelig nok. Det synes således som man har en jobb å gjøre med å få ryddet opp i egen organisasjonsplan, påpeker Bergen byrett.

Selv om dommen innebærer at 36-åringen får jobben tilbake, fikk han verken oppreisning eller dekket saksomkostninger.