Historien om tobarnsmoren som tok livet sitt like etter utskriving ville ikke ha blitt kjent om ikke advokaten hadde klaget.

Ifølge seniorrådgiver Unni Rønneberg i Helsetilsynet er det ikke uvanlig at sykehus bryter sin meldeplikt, slik Haukeland universitetssykehus gjorde i dette tilfellet.

— Det virker som om ikke alle virksomhetene er like flinke til å melde fra om det vi kaller unaturlige dødsfall. Jeg tror rett og slett at de ikke har gode nok rutiner, sier seniorrådgiver Unni Rønneberg i Statens helstilsyn.

Hun viser til at helseforetakene har plikt til å melde fra om selvmord, også når pasienten nylig er utskrevet.

Ifølge Statens helsetilsyn er det hvert år mellom 30 og 40 pasienter som tar livet sitt under behandling i psykisk helsevern.

Unni Rønneberg leder et omfattende arbeid med å kartlegge omfanget av selvmord innen psykiatrien. Sentralt i undersøkelsen står måten dødsfallet blir innrapportert til Helsetilsynet.

— Vi ønsker å sikre oss en god oversikt over tallene, og sikre at helsetilsynene i fylkene behandler disse sakene noenlunde likt, sier seniorrådgiveren.