— Foreløpig skal driften være som før, sier hun.

Det gjelder også driften ved de små sykehusene. Men på lang sikt kan det bli forandring.

— Alle sykehusene innen organisasjonen må ses som en enhet. Derfor kan jeg ikke garantere for at det i fremtiden ikke blir driftsendringer.

Den avtroppende styrelederen for sykehusene i regionen har tidligere beklaget seg over at staten ikke har gitt sykehusene de økonomiske rammene som de trenger til å redusere køene. Hun har blant annet krevd en ekstrainvestering på 300 millioner til sykehusene i hele helseregionen.

Nå venter den påtroppende direktøren spent på revidert nasjonalbudsjett. - Regjeringen har lovet å komme oss i møte. Vi får se om det holder.

Bogsnes vil bruke de første månedene til å bli kjent med de 11 sykehusene. Deretter vil hun se hvilke omstillingsprosesser som må gjøres.