Tom-Christer Nilsen, gruppeleder for Høyre, er svært fornøyd med at flertallet i fylkesutvalget snudde. Senest på fylkestinget for tre uker siden avviste flertallet å legge sykehuseiendommene ut for salg. I dag stemte bare SV mot.

— God nyhet

— Dette er først og fremst en god nyhet for elevene i de videregående skolene. Utfallet av denne saken vil påvirke nivået i våre videregående skoler i 20 år fremover, mener Nilsen.

Fylkesutvalget bestemte også at staten skal få betale for å overta vaskeriet og kjøkkenet på Haukeland. Fylkesrådmannen var stemt for å la vaskeriet gå med som en naturlig del av sykehusdriften.

Hordaland først ut

Kommunenes Sentralforbund har i lengre tid forberedt forhandlinger med Sosial- og helsedepartmentet om overføring av boliger og eiendommer som hører med sykehusdriften. Med til forhistorien her hører salget av personalboliger i Oslo, som har gitt Oslo kommune 700 millioner ekstra i kassen.

Sammen med Nordland og Telemark skal Hordaland innlede forhandlingene. Disse tre er valgt fordi det er her de vanskeligste sakene ligger. Kravene på bordet

I dag avgjorde fylkesutvalget hva som skal være kravet fra Hordalands side:

  • På Valen sykehus skal hele gården med skogsareal, vaskeri og kraftverk forbli i fylkeskommunal eie.
  • I tilknytning til Kysthospitalet i Hagavik er det store landområder. Disse ønsker fylket å beholde. Dessuten vil fylket kreve å få tilbakeført sykehuset, dersom det i løpet av 10 år blir nedlagt.
  • Fylkeskommunen vil ha betaling hvis staten skal overta barnehagene
  • Fylkeskommunen vil ha markedspris for personalboligene.
  • Oslo har solgt sitt sykehusapotek. Hordaland vil derfor at staten betaler for å overta. Fylkeskommunen vil dessuten ha betaling for vaskeri og sykehuskjøkken.

Alt dette har tidligere vært anslått verdt rundt 100 millioner kroner. Fylket går nå i gang med en mer reell verdivurdering, som ledd i å forberede et eventuelt salg, opplyser Nilsen.