Haraldsplass diakonale sykehus skal bygges ut, og planene skal nå godkjennes av Bergen kommune.

Hordaland fylkeskommune mener at Haraldsplass burde blitt bygget ut i bakkant av eksisterende bygning.

Bygget som planlegges, er for høyt, mener fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Skygger for skole

«Solstudien viser at skuggen vil dekkje Haukeland skule i store delar av dagen på vinterstid. Dette vil føre til at solforholda på skulen blir endra, og dermed ei degradering av skulens opphaldsareal for barn. Vi ber derfor om at byggehøgdene blir redusert», skriver fylkeskommunen i sitt innsigelsesvarsel til Fylkesmannen.

Det ruvende bygget i forgrunnen vil dessuten redusere den estetiske verdien av arkitekt Per Griegs bygning fra 1940, som i dag huser Haraldsplass, mener fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

— Per Griegs bygning er eksepsjonell. Man bør også tenke på eldrehjemmet på andre siden av gaten. Men for all del, jeg erkjenner at et sykehusområde har spesielle behov, sier Ekerhovd.

Kritisk kommune

Også Bergen kommunes fagetat er kritisk.

«Fagetaten mener fremdeles at planforslaget ikke balanserer utbygging og vern på en god nok måte, og ser at dette blir svært vanskelig når et så stort volum skal plasseres i forkant av eksisterende sykehus», skriver etaten.

Norconsult skriver i sitt planforslag at solstudien ikke har tatt hensyn til vegetasjon.

«Både trær fra ryggen bak Haraldsplass (Ulrikens fot) og trær inne på selve skoleområdet kaster lange skygger tidlig på året. Mye tyder derfor på at nybyggets påvirkning på solsituasjonen er svært liten», skriver de i planutkastet.

- Foreløpige skisser

Prosjektleder Trond Fagerli sier at tegningen viser den maksimale utnyttingen av tomten, og at det ikke er sikkert sykehuset vil bli så stort.

— Vi har prøvd å planlegge med å bygge ut i bakkant, men får det ikke til. Vi trenger mer plass. Bygningsmassen har ikke vært renovert siden 1970, og nå trenger Haraldsplass nye lokaler, sier Fagerli.

Hva synes du om planene? Si din mening!