De mener at fylkeskommunen ikke har gjort opp for seg i forbindelse med at staten overtok som sykehuseier ved årsskiftet i år.

De fem sykehusene, Stiftelsen Betanien, Solli Nervesanatorium, NKS Bjørkeli Voss Psykiatriske Senter og NKS Olaviken Behandlingssenter mener de har til sammen 80 millioner kroner utestående fra fylkeskommunen. Bare Haraldsplass alene har et krav på 54 millioner kroner.

— I flere år har bevilgningen fra fylkeskommunen vært utilstrekkelig for å dekke utgiftene forbundet med virksomheten, sier direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

— Institusjonene har flere ganger forsøkt å ta kravet opp med fylkeskommunen, men ikke nådd frem. Vi var derfor nødt til å gå rettens vei, sier han til bt.no.