Vintertun har på eget initiativ tatt kontakt med flere aviser og advart mot en tidligere pasient ved sykehuset. Ved to anledninger har hun overfor BT røpet svært fortrolige opplysninger om kvinnen. Kritiserer sykehuset — Jeg er helt sjokkert. Vet ikke direktøren at hun er underlagt lovbestemt taushetsplikt, sier den tidligere pasienten til BT.Hun har prøvd å starte en pasientforening etter å ha vært gjennom en mindre operasjon ved Fylkessjukehuset i Odda. I brev til flere aviser kritiserer hun sykehuset og legen som opererte henne. Hun har også satt inn annonser i flere aviser der hun etterlyser andre misfornøyde pasienter.Dette har falt sykehusdirektør Synnøve Vintertun tungt for brystet. Hun kontaktet derfor BT for å advare mot kvinnen, som hun hevder er «kraftig forvirret».Vintertun røpet uoppfordret kvinnens navn, at hun har en psykiatrisk lidelse, og at hun «hører stemmer».I går gjentok sykehusdirektøren påstandene overfor BT. Kan ha brutt loven - Hun har en psykiatrisk lidelse, og hører stemmer. Hun føler seg forfulgt av legen som opererte henne, og vil ta ham, sa Vintertun, og oppfordret BT til ikke å trykke kvinnens annonser eller leserbrev.Dermed kan direktøren ha gjort seg skyldig i et alvorlig brudd på taushetsplikten. Hovedregelen om krav om taushetsplikt er nedfelt i den nye loven om helsepersonell, som trådte i kraft 1. januar i år. Strafferammen for overtredelser er fengsel i inntil tre måneder.Vintertun mener imidlertid at hun må beskytte legen og sykehuset mot kritikken fra kvinnen.- Jeg kunne ikke la være å nevne navn når hun går så til de grader hardt ut mot sykehuset i Odda, sier Vintertun. Senere i samtalen hevder hun at hun ikke husker om hun brukte kvinnens navn eller ikke. - Rådet aldri direktøren - Jeg har et ansvar for å beskytte sykehuset og legen som er uthengt på denne måten. Jeg synes jeg må ha rett til å få frem de korrekte opplysningene, sier Vintertun.- Dette var klarert med pasientombud Grethe Brundtland, tilføyer hun.Pasientombudet har imidlertid ingen fullmakt til å frita helsepersonell fra taushetsplikt. Og pasientombudet for somatikk i Hordaland, Grethe Brundtland, hevder hun aldri har rådet eller anbefalt sykehusdirektøren å røpe pasientinformasjon.- For øvrig vil jeg ikke kommentere innholdet i våre samtaler, sier Brundtland.Vintertun har liten forståelse for at BT stiller spørsmål ved saken.- Det høres ut som du skal ha en helside om dette. Det er virkelig agurknytt, mener sykehusdirektøren.