Pasienten var under kreftbehandling med cellegift og fikk feber. På forhånd hadde vedkommende fått beskjed både skriftlig og muntlig om å ta direkte kontakt med lokalsykehuset hvis noe slikt skulle skje, skriver firda.no.

Men istedenfor umiddelbar innleggelse og behandling, fikk pasienten beskjed om å kontakte legevakten. Pasienten fulgte imidlertid ikke rådet og tok direkte kontakt med Sentralsjukehuset i Førde for behandling.

Helse Førde skriver på nettsidene sine at prosedyren for kreftpasienter som får feber ikke var kjent for den ansatte som tok imot telefonen.

Pasienter med kreft som får cellegift skal innlegges raskt hvis vedkommende får feber. En infeksjon kan bli alvorlig i løpet av kort tid. Derfor har alle kreftpasienter en avtale om å ta direkte kontakt med sykehuset hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

Dette stod også i journalen til pasienten som ringte inn, men denne ble ikke sjekket av personen som tok imot samtalen.

Kreftavdelingen har evaluert saken og mener at prosedyrene er gode nok og ikke skal endres.

Pasienttryggingsutvalet (PTU) sin vurdering er at hendelsen er svært alvorlig. PTU påpeker også at de ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert på prosedyrene.