83-åringen hadde ligget på sykehus i over tre uker i forbindelse med en brokk-operasjon da hun ble sendt hjem lørdag for at hjemmesykepleien skulle ta hånd om henne. Storhaug har hatt slag — hun kan ikke snakke, har redusert korttidshukommelse og har problemer med å bevege seg. I tillegg har hun balansesykdommen Meniere, og pacemaker.

— Moren min burde aldri ha vært sendt hjem. Hun er ikke i stand til å fungere hjemme, og burde vært på sykehjem., sier Eivind Storhaug.

Falt og ble liggende

Da Edith Storhaug ble sendt hjem lørdag ved 13.30-tida, var det to fra hjemmehjelpstjenesten på Laksevåg som møtte henne hjemme. De ga henne medisiner og la henne i seng før de dro videre.

— Da søsteren min og hennes mann kom hjem til moren min to timer senere, fant de henne liggende livløs på gulvet. De trodde hun var død, sier Eivind Storhaug.

83-åringen ble hentet av sykebil, og ble tatt med tilbake til kirurgisk avdeling på Haukeland, der hun var innlagt før hun ble skrevet ut. Der ligger hun fortsatt.

— Vi pårørende opplever det som traumatisk at moren vår blir liggende hjelpeløs på denne måten. Hun har falt flere ganger på sykehuset, og de burde skjønt at det kom til å skje hjemme også, sier Eivind Storhaug.

Han og resten av familien er sterkt kritiske til rutinene ved utskriving på Haukeland.

— Sykehuset burde ikke ha skrevet henne ut, hvis de ikke kunne ordne plass på sykehjem burde hun vært overført til en annen avdeling. Dessuten har vi fått altfor lite tilbakemelding fra sykehuset. Det har hele tiden vært vi som har måttet ringe for å spørre om når hun blir sendt av gårde. Lørdagen hun kom hjem, ringte ikke sykehuset for å gi oss beskjed, hevder Eivind Storhaug.

- En vei inn på sykehjem

Overlege Tove Berstad ved kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus sier de anser Edith Storhaug som en sykehjemspasient.

— Vi har søkt om sykehjemsplass til henne, men fikk antydet at det ikke var ledig før langt ute i august. Hun var ferdigbehandlet, og vi hadde ikke plass til å ha henne her lenger, sier Berstad.

Hun understreker at de mente det var forsvarlig å sende Edith Storhaug hjem, og at de hadde ordnet med tilsyn fra hjemmesykepleien til henne åtte ganger i døgnet.

— Hun har tidligere gitt uttrykk for at hun ønsker å komme hjem, og ikke på sykehjem, sier Berstad.

Berstad sier Haukeland sykehus ikke kan forlange at folk får plass på sykehjem.

— Det er mye lettere for hjemmesykepleien å få folk inn. Å overlate henne til hjemmesykepleien er kanskje en lettere måte å få henne inn på en korttidsplass.

- Prøveklut

Eivind Storhaug sier han synes det er uakseptabelt at moren hans blir sendt hjem for at hjemmesykepleien skal ta stilling til om hun kan komme inn på sykehjem.

— Hun blir en prøveklut. De tester ut en 83 år gammel dame for å tvinge hjemmesykepleien til handling, sier han.

Tore Nepstad, viseadministrerende direktør på Haukeland Universitetssykehus, sier det er kommunen som har ansvaret for å skaffe sykehjemsplasser.

— Vi kan anbefale hva slags omsorg en pasient bør ha når vedkommende skrives ut, men det er kommunen som avgjør. Mitt inntrykk er at Bergen og andre kommuner gjør sitt beste for å få folk inn på sykehjem eller i hjemmesykepleien, sier Nepstad.

Ifølge Nepstad har Haukeland for tiden 27 pasienter som venter på sykehjemsplass.

— Det tallet er rimelig konstant hele året. Men vi merker ekstra godt at de tar opp plass om sommeren, for da er antall sengeposter redusert, sier Nepstad.

Han hevder det ikke skal føre til at folk skrives ut tidligere enn vanlig.

— Men jeg kan ikke garantere at det ikke skjer.

KRITISERER HAUKELAND: Eivind Storhaug mener moren hans, Edith Storhaug, ikke burde vært skrevet ut fra sykehuset og sendt hjem.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE