Frem mot sommeren 2015 skal alle 42 helsebygg i Bergen kommune undersøkes.

I første omgang er det hovedsakelig kommunale alders— og sykehjem som nå kartlegges. Fredag kveld har Bergen kommune offentligjort rapporten for de ti første helsebyggene.

Ikke egnet

I den første delen av kartleggingen kommer det frem at flere av byggene har store etterslep av vedlikehold. Blant annet viser tilstandsrapporten for Engensenteret at sykehjemsdelen i 5. og 6. etasje er dårlig vedlikeholdt og at det ikke er egnet for sykehjemsdrift.

— Det er flott at vi nå får en gjennomgang av helsebyggene. Dette handler om å sikre gode bygg for brukerne og for våre ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Dersom kartleggingen viser at det noen steder vil være behov for vesentlige tiltak med store praktiske konsekvenser for brukere og ansatte, skal alders- og sykehjemmene vektlegge at alle involverte blir godt ivaretatt og informert, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim i en pressemelding.

Må moderniseres

Rapporten ligger ute på Bergen kommunes hjemmesider. Det finnes en egen rapport for hvert av sykehjemmene som har blitt undersøkt.

— Kartleggingen som nå gjennomføres er nyttig både for å sikre godt fremtidig vedlikehold, og for å få mer informasjon om hvilke helsebygg som må utbedres. Det er positivt at vi nå får en bedre oversikt over tiltak som bør iverksettes for å sikre god kvalitet på alle våre helsebygg, sier byråd for finans, eiendom og eierskap, Liv Røssland i en pressemelding.

Her er noen av de viktigste funnene i kartleggingsrapportene:

  • Tilstandsrapporten for Engensenteret viser at sykehjemsdelen i 5. og 6. etasje har stort etterslep på vedlikehold og ikke er egnet for sykehjemsdrift.
  • Det eldste bygget på Soltun alderhjem blir i rapporten beskrevet som alderspreget og utdatert. Bygget anbefales avhendet.
  • De to eldste byggene ved Midtbygda sykehjem har behov for større vedlikeholdstiltak og modernisering.
  • Hovedbygget på Frieda Fasmer har stort vedlikeholdsetterslep og det er behov for større vedlikeholdstiltak og rehabilitering.
  • Storetveit sykehjem har behov for større vedlikeholdstiltak med modernisering og rehabilitering.

Må selges

Enkelte av sykehjemmene er i så dårlig stand at det anbefales å legge dem ned. Det gjelder blant annet Soltun aldershjem. I konklusjonen av rapporten står det:

«Slik tilstandsrapporten vurderer det, er Soltun aldershjem et bygg som har behov for større vedlikeholdstiltak og større behov for utvikling og rehabilitering. Ut fra en helhetlig vurdering mener Multiconsult at bygget bør avhendes. Årsaken er at bygget ikke er egnet for virksomheten.»

Styrer Solveig Ellingsen Holtås sier funnene i rapporten ikke kommer som en overraskelse.

— De fleste rommene der de eldre bor er små, har ikke egne bad og toalett, og er ikke en bolig for fremtiden, sier Holtås.

Hun sier også at de ansatte har klaget på tung luft og at det er tungvint å jobbe på sykehjemmet.

— Men på den positive siden har Bergen kommune gjort strakstiltak på bygget etter at denne kartleggingen kom. De har blant annet installert nytt brannvarslingsanlegg, malt og forbedret varmeanlegget. Alt dette har fungert før, men det har vært utgått på dato, sier Holtås.

Hun sier at verken hun, de andre ansatte eller beboerne har klaget til kommunen på forholdene tidligere.

— Vi er vel en generasjon damer her som ikke er så kravstore, og verken vi eller de eldre er så flinke til å stille krav. Men det er helt på sin plass at dette nå blir satt på dagsorden, sier hun.

Nedslitte rom

Frieda Fasmers Minne sykehjem består av et hovedbygg og et nybygg. Ifølge tilstandsrapporten er det bare utført vedlikehold på sykehjem ved kritiske situasjoner. Det har ikke vært gjort større tiltak de senere årene.

«Hovedbygg har dermed et stort vedlikeholdsetterslep. Det er preget av slitasje på gulv og vegger som følge av bruk og alder. Det er funnet fuktskader i yttervegg og mulige setningsskader i nordfløyen av bygget. Enkelte deler av bygningen nærmer seg endt levetid. Det samme gjelder tekniske anlegg.»

Styrer på Frieda Fasmers Minne, Rita Rognså, kjenner seg igjen i beskrivelsen av sykehjemmet i rapporten.

— Det er et etterslep på vedlikeholdet. Rommene er nedslitt, særlig i gamlebygget. Der er det også dobbeltrom, men vi bruker dem bare til korttidsplasser, sier Rognså.

Hun mener det ikke er helsefarlige forhold på sykehjemmet, men at det først og fremst dreier seg om at bygget ikke holder dagens standard.

— Det trengs absolutt å gjøres noe, det er det ingen tvil om.

MÅ PUSSES OPP: Storetveit er et av sykehjemmene som har behov for større vedlikeholdstiltak med modernisering og rehabilitering.
Eirik Brekke (arkiv)
UEGNET: Soltun aldershjem blir beskrevet som utdatert. Forfatterne av rapporten anbefaler at kommunen selger byggene.
Bergen kommune