Første etasje av sykehjemmet er erklært smitteområde, og pårørende til beboerne får ikke komme på besøk.

– Sykdommen har gått som en farsott. Både beboere og ansatte er blitt smittet. Det dreier seg nok om til sammen 20-25 personer, kanskje flere, sier leder Eva Maria Lim ved Kolstihagen sykehjem.

Avlyste fester

Flere planlagte ledermøter og fester for pårørende er blitt avlyst i et forsøk på å temme viruset. Ledelsen har også stoppet inntaket av nye korttidsbeboere på rehabiliteringsavdelingen.

– Heldigvis har vi klart å begrense smitten til første etasje. Vi vil absolutt ikke at dette sprer seg til andre avdelinger, sier Lim.

Hun venter på prøveresultater som kan gi svar på hva som har slått ut ansatte og beboere på sykehjemmet. Symptomene er sprutbrekninger og diaré.

Røde plakater på dørene advarer besøkende mot utbruddet.

– Da de ansatte ble syke prøvde vi å få inn vikarer fra Adecco, men de ville ikke jobbe da de hørte at det var smitte her, sier Lim.

Sendt hjem

Hun sier alle pårørende hun har vært i kontakt med har hatt forståelse for besøksrestriksjonene.

– Beboerne har fått oppfølging av lege, og plagene er heldigvis forbigående. Men det er selvfølgelig slitsomt for dem som er rammet. Vi håper det er i ferd med å gi seg nå.

Sykepleier Kristina Gravdal, som var på jobb på sykehjemmet i går, er én av dem som er blitt syke.

– De fleste er dårlige i to til fem dager. Jeg var syk i tre dager. Heldigvis har vi ikke hatt noen alvorlige tilfeller, sier hun.

Pasienter som er friske nok er blitt sendt hjem, slik at det er langt færre beboere på avdelingen enn normalt.

– De siste dagene har det gått greit å jobbe her, siden det har vært så få beboere, sier Gravdal.

Etter ti dager med magesjau begynner likevel situasjonen å tære på kreftene.

– Vi har innført flere tiltak, blant annet har vi holdt kjøkkenet stengt og servert beboerne på rommene. Vi vasker oss med sprit hele tiden, men likevel er det vanskelig å stoppe smitten, sier sykepleieren.

Tirsdag kveld var fire personer fremdeles syke.

Ørjan Deisz