— Vi har avtalt et møte med BKK, og vil at transformatoren enten blir flyttet eller at det legges inn skjerming, sier direktør Per Inge Vannebo ved Bergen Røde Kors sykehjem.

Det er forbundet med helsefare å oppholde seg i sterke elektromagnetiske felt over lengre tid.

— Vi tar tak i dette etter at flere ansatte har uttrykt bekymring. Verdiene som er målt i de nærmeste rommene er ikke så høye, men vi vil likevel gjøre noe ut ifra et føre var-prinsipp, sier direktøren.

— Det som regnes som OK i dag, trenger ikke være det om ti år, supplerer Johannes Grane som leder teknisk avdeling ved sykehjemmet.

- Rammer ikke pasienter

Magnetfeltet i rommene rundt transformatoren er målt, og resultatet er sendt til Statens strålevern for vurdering. De aktuelle rommene brukes til kortere opphold, ingen av pasientrommene er utsatt.

— På 90-tallet var arbeidstilsynet involvert i en sak om denne transformatoren. De nærmeste rommene ble da omgjort til lager, og har vært det siden, sier Grane.

Det er gjort målinger på seks rom som brukes til lager, lading av rullestoler, fotterapi, musikkterapi, ergoterapi og frisør.

Statens strålevern mener nivåene ikke er alarmerende, men anbefaler likevel at rommene kan ommøbleres for å begrense oppholdet i de mest utsatte områdene.

— Vi ønsker at våre ansatte skal føle seg trygge. I stedet for at vi skal gjøre endringer på rommene, mener vi at BKK bør gjøre tiltak i transformatoren, sier Grane.

- Huseier må betale

— Vi har hatt en del tilsvarende saker hvor transformatorer er bygget inn i bygningen. Vi kan sette inn metallplater for å skjerme visse områder for stråling, men det er alltid huseier som må ta regningen for slike tiltak, sier divisjonssjef Nils Nesheim i BKK Nett.

BKK foretar rundt 150 målinger i året på oppdrag for huseiere som vil sjekke magnetfeltet i en bygning. I tillegg er det flere private selskaper som utfører slike målinger.

— Ofte er det mye høyere stråling fra andre kilder i bygningen enn fra vårt utstyr. Gamle varmekabler i gulvet kan for eksempel avgi veldig mye stråling.

Skjermer skoler

I Bergen sentrum er de fleste transformatorstasjonene inni bygninger, men ikke i bolighus. Ute i bydelene er transformatorene ofte lagt inn i frittstående kiosker av betong.

Bergen kommune har betalt for skjerming av flere transformatorer som er bygget inn i skolebygninger.

— Det er ikke snakk om høye stråleverdier, men kommunen ønsker gjerne å være føre var, særlig med tanke på barn, sier Nesheim.

Også når en høyspentledning går forbi et bolighus er det huseieren som må ta regningen hvis en mast må flyttes for å minske magnetfeltet i huset. I praksis vil dette bli så dyrt at det sjelden er en aktuell problemstilling.

- Ikke urovekkende

Seksjonssjef Merete Hannevik i Statens strålevern er ikke bekymret for situasjonen på Bergen Røde Kors sykehjem.

— Eksponeringen på dette sykehjemmet ikke urovekkende. Det gjelder dessuten rom hvor folk ikke oppholder seg over lengre tid, og det er kun voksne som bruker rommene. Det er heller ikke helt sikkert at magnetfeltene som er registrert kommer fra transformatoren.

I Norge er det satt en grenseverdi for magnetfelt fra strømnettet på 200 µT. På Bergen Røde Kors sykehjem ble det målt opp til 3,6 µT.

— Vi oppfordrer til generell varsomhet. Et generelt strålevernprinsipp er å unngå eksponering hvis du kan. Når det bygges nytt bør en tenke på dette, og for eksempel lage parkeringsplass nærmest kildene i stedet for soverom. Ut fra dagens kunnskapsnivå vil gjennomføring av kostbare tiltak på eksisterende bebyggelse trolig ikke gi noen helsegevinst.

Barn kan være utsatt

Befolkningsstudier indikerer at barn som utsettes for et magnetfelt på over 0,4 µT kan ha en økt risiko for å få leukemi.

— Det hender vi får henvendelser fra barnehager som har en transformator på uteområdet sitt. Da anbefaler vi gjerne å sette opp noen busker langs veggen slik at ikke barna oppholder seg så mye tett inntil transformatoren. Feltet avtar mye på en meters avstand, sier Hannevik.

Hun understreker at vi til daglig utsettes for magnetfelt fra ledninger og elektriske apparater over alt, men at det ikke er påvist noen helserisiko i forbindelse med dette.

Er du bekymret for stråling og magnetfelt? Si din mening.

BEKYMRET: Engselige ansatte er bakgrunnen for at ledelsen ved sykehjemmet vil kaste ut eller skjerme transformatoren.
RUNE STØLÅS
FARLIG?: - Det som regnes som OK i dag, trenger ikke være det om ti år, sier Grane.
RUNE STØLÅS