GUNNAR WIEDERSTRØM

— Jeg håper i det lengste at dette skyldes en misforståelse, sier direktør for sykehjemmet, Brit Hysing-Dahl.

Foreløpig er det lite som tyder på det. I bybudsjettet, som det nå er blitt flertall for, skjuler det seg bak posten «omrokkering sykehjemsplasser» følgende dystre realitet: 25 sykehjemsplasser, som Røde Kors sykehjem skulle drive på Vestlandsheimen i en ombyggingsfase, overføres til nye Slettebakken sykehjem. Ytterligere ni plasser ved sykehjemmet avvikles gjennom «naturlig avgang».

Dermed blir det 34 færre sykehjemsplasser enn forutsatt i den handlingsplanen bystyret har vedtatt. Frps Liv Røssland er oppgitt over at dette ikke er tatt opp i budsjettforhandlingene.

— Vi har fått konsekvensene inn med dråpeteller. Jeg trodde SV ville ta dette opp i forhandlingene. Enten må de ha glemt det, eller så må de ha forhandlet det bort, sier Røssland.

— Bare det å legge ned plasser i en situasjon der 240 syke eldre venter på sykehjemsplass er helt uholdbart.

Også Høyres Monica Mæland er overrasket over forhandlingsresultatet.

— Jeg er skuffet over at SV ikke vil gjøre noe for å redde de 34 plassene på Bergen Røde Kors sykehjem som nå står i fare for å bli lagt ned. Dette er jo dobbelt alvorlig, for Røde Kors lurer på om de i det hele tatt skal drive sykehjem, sier Mæland.

For Røde Kors har kalkulert med at de skal ha full drift ved sykehjemmet i ombyggingsperioden. Og de bygger ut sykehjemmet for 208 pasienter.

— Jeg vil nødig oppfattes som sutrete, men det sier seg selv at dette blir svært vanskelig for oss, sier Hysing-Dahl.

Blir nedtrappingen gjennomført må sykehjemmet redusere på antallet ansatte. En slik nedbygging vil også ramme andre deler av sykehjemmets tilbud. Blant annet er Bergen Røde Kors Sykehjem byens eneste sykehjem som har en skikkelig legedekning.

SVs Tom Skauge sier at han var ukjent med konsekvensene for Bergen Røde Kors Sykehjem, og det var heller ikke tema i budsjettforhandlingene med byrådspartiene..

— Vi jobber med å få frem en merknad til bystyrets møte mandag der vi ber om at saken tas opp på nytt, sier han.