Egenmelding er nok dersom en blir syk til eksamen ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger, skriver adressa.no

— Mange studenter har ikke fastlege i Trondheim, og da kan det bli besværlig å skaffe seg sykemelding. Den samme ordningen er gjennomført i mange bedrifter, sier seksjonssjef Knut Veium i Studieavdelingen ved NTNU til adressa.no.

Årsaken er svineinfluensaen.

-Studentene ved Universitetet i Stavanger kan levere egenmelding dersom de har svineinfluensa og ikke har mulighet til å gjennomføre eksamen, sier ressursdirektør John B. Møst til Studentmediene i Stavanger.

Må til legen i Bergen

I Bergen må studentene fortsatt ha legeerklæring for å få gyldig eksamensfravær dersom de blir syke.

— Jeg var ikke klar over at NTNU har åpnet for dette, men vi har merket oss at Universitetet i Oslo har laget en forskrift der de tar høyde for at dette kan bli en løsning. Vi har ikke gjort noe med dette foreløpig, sier studiesjef ved Norges Handelshøyskole, Jorun Gunnerud.

— Vi ser an situasjonen. Dersom vi har et stort frafall av studenter, vil vi vurdere dette. Foreløpig gjelder de vanlige reglene om legeerklæring, sier Gunnerud.

UiB har vurdert reglene

Også ved Universitetet i Bergen må studentene levere legeerklæring dersom de ikke møter til eksamen på grunn av sykdom.

— Det er nettopp gjort en vurdering av de foreliggende regelverket, og man har ikke valgt å gå for en ytterligere utvidelse av regelverket, sier Kari Fuglseth, leder for pandemigruppen ved Universitetet i Bergen.

— Studentene ved UiB har en frist på syv dager for levering av sykmelding. Dette opplever vi som tilstrekkelig, sier Fuglseth.

Hun presiserer at utviklingen av svineinfluensaen følges nøye.

— Dersom det viser seg å bli en kraftig bølge av syke og det blir vanskelig å få tak i legeerklæring, vil vi vurdere dette på nytt, sier hun.

Heller ikke ved Høgskolen i Bergen kommer syke studenter unna med en egenmelding.

— Vi vil ha sykmelding, men vi har sagt at studentene kan levere den i ettertid. Det blir opp til de som administrerer eksamen å bestemme leveringsfristen, sier Margareth Haagensen, utdanningsdirektør ved Høgskolen i Bergen.

Burde studentene slippe sykmelding? Si din mening her.