Kommunen vil at gårdsdyrveterinærer skal ta seg av kjæledyr. Det nekter de.

Fra i dag har Bergen kommune sagt opp avtalen med en gruppe dyreklinikker som drev den såkalte smådyrvakten med egen vakttelefon for Bergen og flere omegnskommuner. Den nærmeste åpne smådyrvakten fra i dag er i Nordhordland.

I tillegg til smådyrklinikkene, deler to veterinærer på en vaktordning for stordyr, som hester og gårdsdyr.

Kommunene er pålagt å ha en veterinærvaktordning, og ønsker ifølge stordyrveterinærene å gjøre deres vakter til en primærvakt, som skal ta seg av alle slags dyr.

Ingen tar telefonen

Det går ikke de to veterinærene med på.

— I anbudet vårt er det spesifisert at vår vakt gjelder de store dyrene. Jeg har konsultert med jurister i Veterinærforeningen, som er helt klare på når kommunen nå vil pålegge oss vakt også for smådyr, som ikke er i vårt anbudsgrunnlag, opphører vår avtale uten oppsigelsestid, sier Per Inge Wetteland, som er en av stordyrveterinærene.

Det var BA som først omtalte at vaktordningen for stordyr blir lagt ned i dag.

Siden kommunen har endret vaktene fra stordyrvakt til primærvakt, kan de to heller ikke besvare vakttelefonen og kun ta imot stordyroppdrag, understreker Wetteland.

— Tar vi på oss den vakten, har vi ikke lov til å si nei til noen som ringer. Derfor vil det etter klokken 16 i dag ikke være noen som svarer på vakttelefon verken for store eller små dyr, sier han.

Også Hest- og stordyrakutten bekrefter at de nå trekker seg ut av vaktordningen inntil den eventuelt kun gjelder for store dyr igjen.

- For omfattende

— Vi dekker seks kommuner, over et enormt areal. Skal vi ha primærvakt, må vi prioritere ut fra alvorlighetsgrad, uavhengig av dyreslag. Det blir en alt for omfattende jobb til at to veterinærer kan dele på det. I tillegg har vi heller ikke fasiliteter eller utstyr til å behandle smådyr på en tilfredsstillende måte, sier Wetteland.

— Hva skjer om en bonde har en syk ku i natt?

— Da må de nesten kontakte kommunen sin. Kommunen er pålagt å ha en vakttjeneste, men må løse dette med innkjøp fra private. Så da får vel noen i kommunen finne frem telefonkatalogen og ringe rundt for å finne noen som kan hjelpe, sier Wetteland.

- Uholdbart

Frøydis Haugen, leder i Hordaland bondelag, blir sjokkert når hun hører at det ikke er noen veterinær på vakt i det hele i Bergen omegn.

— Det er veldig skremmende. Jeg synes selvsagt det er helt feil at smådyrvakten ble lagt ned også, men et smådyr kan du i alle fall putte i bilen, og kjøre til en omegnskommune. Her i Nordhordland er det for eksempel en vaktordning. Det kan du ikke gjøre med stordyr. Du får ikke en ku med melkefeber med deg noe sted. Det er verken lov eller mulig, sier hun.

Hun peker på at kommunen er pålagt å ha en ordning.

— Dermed er dette et lovbrudd. Det er uholdbart om de ikk stabler en midlertidig ordning på beina, sier hun.

Dyr kan lide

Haugen sier særlig kyr som står i melkeproduksjon kan bli svært syke på svært kort tid. Hun frykter derfor for konsekvensene av å ikke ha noen veterinærer på vakt.

— Det kan påføre dyr enorme lidelser, og om dyrene blir så syke at de dør eller må avlives påfører det også bonden, som skal leve av dette, et enormt tap, sier hun.

Samtidig forstår hun stordyrveterinærene som ikke vil ta på seg å ha vakt for både store og små dyr.

— Jeg tar deres ord for at de har stor arbeidsbelastning allerede. Jeg forstår at de ikke kan forsvare dette ut fra et faglig standpunkt, og også med tanke på at de skal fungere i jobben, sier Haugen.

Visste ikke at ingen er på vakt

Veterinærvakten administreres i Bergen kommune av etat for landbruk, som ligger under byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. Det har så langt ikke lyktes BT å komme i kontakt med byråd Helge Stormoen.

Ifølge BA skal saken opp i byrådet om to uker.

Etatsjef Helene Dahl sier til BT at hun ikke var klar over at det ikke er noen veterinærer på vakt i det hele tatt i dag.

— Det har de ikke sagt til meg, og jeg synes jo selvsagt det er forferdelig om vi ikke har veterinærvakt, sier hun.

Dahl sier kommunen ikke kan pålegge gårdsdyrveterinærene å ta seg av smådyr i tillegg. Det mener hun heller ikke kommunen har gjort.

— Vi synes jo dette er veldig trasig, og forstår at det er problematisk, sier Dahl.

- Kommunen må fikse dette

Hun sier imidlertid at det er smådyrklinikkene selv, ikke kommunene, som har lagt ned veterinærvakten.

Lisbet Holtet, eier av Bergen smådyrklinikk, sier de ikke kunne opprettholde en vaktordning, etter at Bergen kommune sa opp avtalen med dem.

— Det er de som har sagt oss opp, og nå er det opp til politikerne å få en avtale opp og stå igjen. Vi har gjort alt vi kunne, og det er de som har plikt til å gi et veterinærtilbud døgnet rundt, sier hun.

Til situasjonen som nå har oppstått der ingen dyr vil få hjelp, har hun følgende kommentar:

— Det kan kommunen få orden på så fort som bare det. Hvis de ønsker det.