BT skrev i juli om den fysisk og psykisk syke familiefaren fra Kosovo som skal sendes ut av Norge. Begrunnelsen fra Utlendingsnemnda er at helseproblemene hans ikke er alvorlige nok.Nå synes alt håp om å få bli i Norge å være ute for Naser Vitija (42). Torsdag mottok hans advokat Hege Falch avslaget på en siste søknad om utsettelse av utreise for familien. Søknaden var begrunnet med en kommende omgjøringsbegjæring. «Ikke syk nok» — Begrunnelsen var at de helsemessige spørsmålene var tilstrekkelig behandlet i Utlendingsnemnda, forteller Falch til Bergens Tidende.42-åringen har en hjertesykdom og dessuten en svært slitt psykisk helse etter krigen i Kosovo.Fredag sendte hun en begjæring om omgjøring av utsendelsesvedtaket i Utlendingsnemnda. Sammen med den kom en ny legeerklæring, hvor Vitijas lege ber om forlenget opphold for 42-åringen.- I samråd med familien ber vi denne gang kun om opphold for Naser selv. Familien velger å dra hjem, sier Falch.To av familiens barn er nylig sendt tilbake til Kosovo, mens de andre må forlate landet tirsdag. Mye støtte Ifølge familiens venn og støttespiller, Mette Lawlor, prøver ekteparet Vitija og deres barn å se positivt på situasjonen.- De har vært forberedt på et slikt utfall. Nå håper bare Naser at han kan få bli frisk i Norge, få seg en jobb og forsørge familien herfra, sier Lawlor.Familien har fått en rekke støtteerklæringer fra kjente og ukjente etter at historien deres stod på trykk i BT.- Spesielt ble de glade for et brev undertegnet med «En student». Brevskriveren beklaget behandlingen de fikk av norske myndigheter og la ved en liten pengegave. Det rørte familien dypt, forteller Lawlor.

Faksimile fra BT 26. juli i år.