Nå er bergenskvinnen en av rundt 180 personer som så langt har krevd erstatning fra staten.

– Immunforsvaret mitt er ødelagt. Jeg har vært kronisk plaget med bihulebetennelser, stadig tilbakevendende luftveisinfeksjoner og ekstrem trøtthet, og det blir bare og verre og verre med årene, sier hun.

Hun synes det er bittert å tenke på at konsekvensene kunne bli så store av noe som virket helt uskyldig og ufarlig.

– Vi ante jo ikke at dette var et eksperiment. Vi trodde de visste hva de gjorde, sier hun.

Anita jobbet som frisør, men nå er hun i mammapermisjon etter ett års sykmelding, og tviler på om hun noen gang kan vende tilbake til sitt tidligere yrke. I januar i år fikk hun diagnosen ME (utmattelsessyndrom).

Betydelige beløp

Informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i Norsk Pasientskadeerstatning sier til BT at man til nå har passert 180 søknader, men at det fortsatt kommer inn nye krav til behandling. De aller fleste som har meldt seg, er ME-pasienter med klassiske symptomer på alvorlig energisvikt, men det finnes også eksempler på nevrologiske skader og andre symptomer.

– Ingen av sakene er ferdigbehandlet, og det er ikke mulig å si når de første avgjørelsene kan komme. Hver klager vil få individuell behandling, og hver enkeltsak vil bli grundig gjennomgått og vurdert, sier Svoldal Stæhr.

– Kan det bli snakk om store erstatningsbeløp?

– Det kan komme til å dreie seg om betydelige beløp, for mange av erstatningssøkerne forteller om alvorlige, langvarige skader. Konkrete beløp er det imidlertid ikke mulig å spekulere i på dette stadium i saksbehandlingen, sier Torill Svoldal Stær.

Giganteksperiment

De fleste av dem som nå krever erstatning, er i alderen 30-35 år. De var med i det storstilte eksperimentet med en ny vaksine som ble utprøvd i norske ungdomsskolekull mellom 1988 og 1991. Nærmere 180.000 åttendeklassinger fikk tilbud om den nye vaksinen. Statens institutt for folkehelse (som nå heter Nasjonalt folkehelseinstitutt) sto ansvarlig for prosjektet.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) la for et drøyt halvår siden ut en oppfordring på nettsidene sine. Der ber de personer som mener de kan ha utviklet sykdommen ME (kronisk energisvikt) som følge av vaksinen, om å melde seg med eventuelt krav om erstatning. Oppfordringen fikk stor respons.

Staten tar ansvaret

Staten har påtatt seg ansvaret for følgene av forsøket med meningokokkvaksinen. Norsk Pasientskadeerstatning skal behandle erstatningssakene. Deltakere i vaksinasjonsforsøket har krav på erstatning når det er godtgjort at vaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke kan sannsynliggjøres at det finnes andre årsaker.

Den aktuelle vaksinen, meningokokk B-vaksinen, ble utviklet på bakgrunn av en epidemi av hjernehinnebetennelse som startet i Norge på 1970-tallet. Mellom 200 og 300 barn ble alvorlig syke hvert år. Vaksinen ble aldri tatt i bruk i det norske barnevaksinasjonsprogrammet fordi den norske epidemien gikk tilbake av seg selv.

Mistenker flere vaksiner

Landsforeningen for ME-pasienter har lenge strevd for å få gjennomslag for teorien om at vaksiner kan utløse sykdommen.

Foreningens leder, Ellen Piro, sier til BT at foreløpig har man på landsbasis fått inn godt over 250 henvendelser fra personer som mener seg varig skadet av vaksinasjoner. Hvor mange av disse som kommer til å ende opp i erstatningskøen, er ikke helt avklart. Ikke bare den aktuelle hjernehinnevaksinen, men også en lang rekke andre vaksiner er i mistankens søkelys når det gjelder å utløse kronisk energisvikt.

– Vi vil ikke råde folk til å unngå alt som heter vaksiner, men det er kanskje grunn til å være mer oppmerksom på mulige skadevirkninger enn vi hittil har vært, sier Piro.

Hun råder først og fremst folk til å tenke seg om og ikke ta for gitt at alle vaksiner er trygge og ufarlige.

Piro forteller at foreningen blant annet har fått henvendelser fra ME-pasienter som er blitt totalt slått ut og har endt opp som pleiepasienter etter å ha fått ordinær influensavaksine.

Nielsen, Rune