For to uker siden skrev BT om den hundre prosent pleietrengende Edith Storhaug som falt om fire timer etter at hun var sendt hjem fra kirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Edith hadde da ligget på sykehuset i tre uker og gjennomgått en brokkoperasjon. I tillegg har hun hatt slag og kan ikke snakke, hun lider av balansesykdommen Menier og har pacemaker.

Familien mente den gang at moren måtte sendes på sykehjem fordi tilbudet fra hjemmesykepleien ikke var tilstrekkelig.

Hjemsendt på nytt

Denne helgen gjentok historien seg. Med brist i ryggen ble Edith skrevet ut fra kirurgisk avdeling på Haukeland og sendt hjem i drosje. Her måtte hun gå en ti meter lang bakke opp til huset, støttet av en drosjesjåfør og hjemmesykepleier.

83-åringen bodde hjemme i to dager og fikk besøk fra hjemmesykepleien seks ganger i døgnet.

Maren Tveit forteller at moren ble plassert i sofaen med maten på bordet fremfor seg. På grunn av sterke smerter i rygget klarte hun ikke å bøye seg frem til maten. Den sto urørt neste gang hjemmesykepleieren kom på besøk. Da moren ble lagt på sofaen for å hvile ble hun liggende uten mulighet til å reise seg opp. Søndag falt moren da hun prøvde å reise seg fra sofaen. Nok en gang gikk turen til Haukeland, nå til ortopedisk avdeling.

— Blir det snakk om å sende henne hjem enda en gang, så tar jeg nøklene fra hjemmehjelpen. Det kommer ikke på tale, sier datter Maren Tveit til BT.

Hun og familien er sjokkert over behandlingen Edith har fått fra Haukeland universitetssykehus og Laksevåg bydel. De har nå sendt klage til pasientombudet og sykehuset.

Savner informasjon

Datteren finner ikke ord for frustrasjonen de opplever i forhold til det offentlige.

— Vi får jo aldri vite noe. Første gang mor ble sendt hjem, visste vi ingenting. At hun ikke fikk sykehjemsplass, fikk vi vite gjennom sendingen til TVHordaland samme kvelden, forteller Maren Tveit.

Hun sier at familien ble lovet at det skulle holdes et møte med sykehuset, hjemmesykepleien og de pårørende før moren skulle skrives ut for andre gang. Dette ble det ingenting av. Tveit mener det er kritikkverdig at sykehuset, som har sett hvor dårlig moren er, velger å sende henne hjem og ikke på sykehjem.

— Et av barnebarna var på besøk på Haukeland. Da fikk hun beskjed om at bestemoren var frisk nok til å hjelpe seg selv ut av sengen. Men da hun var på vei til toalettet ba en av sykepleierne barnebarnet hjelpe til. Når hun da svarte at de like før hadde sagt at bestemoren kunne klare seg selv, ble sykepleieren svar skyldig, forteller Tveit.

FRUSTRERT DATTER: Maren Tveit finner ikke ord for frustrasjonen hun og familien opplever i møte med det offentlige. To ganger har moren falt om etter å ha blitt sendt hjem fra sykehuset uten tilbud om sykehjemsplass. Søndag falt moren her i stuen.<p/>FOTO: KNUT STRAND