— Saken er prinsipielt viktig for hvilket ansvar arbeidsgiver har i forhold til ansatte som får problemer. I denne saken ble min klient syk av arbeidsforholdene, men arbeidsgiver gjorde ingenting for å hjelpe ham på bena igjen, sier mannens prosessfullmektig, advokat Steffen Brandstad.

Arbeidsmiljøet, og det som blir beskrevet som et umenneskelig press fra ledelsen, førte til at mannen i 30-årene ble sykmeldt en lang periode, med diagnosen akutt stresslidelse og angst.

Ble plutselig sagt opp

— Mens han var sykmeldt, hørte han ingenting fra ledelsen før han plutselig fikk et brev om at han var sagt opp, sier Brandstad.

NettDoktor er en helstetjeneste på Internett, med kontorer i Bergen og København. Mannen var ansatt som «country sales manager», men ble etter kort tid pålagt å selge annonser istedenfor overordnet arbeid.

Mannen gikk til sak da han ble sagt opp. Bergen tingrett var ikke samstemt i om oppsigelsen var usaklig eller ikke. Mindretallet mente at mannen var nær ved å ha gjort seg skyldig i ordrenekt, mens flertallet legger til grunn at mannen ble påført de psykiske problemene gjennom arbeidsforholdet.

Erstatning

NettDoktor ble i går dømt til å betale mannen 600 000 kroner i erstatning, og dekke hans utgifter på 19 000 kroner. Selskapet må i tillegg dekke 54 000 i saksomkostninger.

— Stress og utbrenthet er typisk for it-bransjen. Jeg er sikker på at det vil komme flere slike saker, der arbeidsmiljøet utløser problemer, sier Brandstad.

Mannen fikk sparken i november 2000. Han er fortsatt under rehabilitering, og er ikke i jobb.