76-åringen har bodd i en kommunal leilighet i høyblokken på Strimmelen i nærmere 20 år, og sier at han har trivdes godt der. BBB (Bergen Bolig og Byfornyelse) eier leiligheten.

Men nå kan han ikke lenger klare seg selv. Hjertet, beina og lungene fungerer dårlig. Bare i løpet av det siste året har han hatt syv sykehusinnleggelser, flere av dem akutte i ambulanse. Han kan bare gå noen få skritt.

Norgesmester

Den tidligere norgesmesteren i vektløfting var i årevis en aktiv altmuligmann i blokken. Nå kan han ikke stelle seg selv eller delta på dugnad, og leiligheten hans bærer preg av at det skorter på evnen til å gjøre rent og holde ting i stand.

Sønnen, Jan Erik Rognaldsen, er fortvilt på farens vegne. Han sier at han ikke selv har lest den konkrete begrunnelsen for utkastelsen, men har fått forklart at det nettopp er farens manglende evne til å holde leiligheten og egne omgivelser rene som er hovedårsaken.

Hjerterått

— Jeg ser jo at han er sterkt redusert, men å kaste ham ut på denne måten, uten at han har fått løfte om et annet sted å bo, er hjerterått og brutalt, sier sønnen.

Vi har ikke fått noen alternativer. Det er som om ingen bryr seg. Sønnen Jan Erik Rognaldsen

Etter anbefaling fra farens lege har sønnen søkt om å få faren overflyttet til en omsorgsbolig, men har fått avslag.

— Vi har ikke fått noen alternativer. Det er som om ingen bryr seg. Det eneste vi har å forholde oss til er utkastelsesbrevet, som henger som en trussel over far hver eneste dag, sier sønnen.

Benk i parken

Rolf Rognaldsen har nylig hatt et korttidsopphold på Åstvedt sykehjem. Der var han i fire uker og likte seg godt. Nå er han dagpasient på samme sted. Han forstår at han ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Aller helst ønsker han plass på et hyggelig sykehjem i nærheten av sitt vante miljø på Landås.

— Da ville jeg hatt det som plommen i egget. Nå kan jeg vel risikere å havne på hospits, eller på en benk i parken. Og da vil jeg jo fryse i hjel nokså fort, sier 76-åringen, og kikker opp mot åttende etasje i høyblokken der han bor.

— Jeg må innrømme at jeg har tenkt tanken på å kaste meg utfor altanen der i stedet for å bli kastet ut av mitt eget hjem, sier han.

Som privathjem

Irene Knudsen, forvaltningssjef for omsorgsboliger i Bergen Sør, kan ikke kommentere den konkrete saken, men sier at omsorgsboliger er boliger for eldre som har behov for fysisk tilrettelegging av leiligheten.

— Slike boliger skiller seg ikke ut fra private hjem når det gjelder hjemmetjenester. Du får ikke mer helsetjenester og pleie i en omsorgsbolig enn du gjør i ditt eget hjem. Hvis det er snakk om et mer omfattende pleiebehov er neppe omsorgsbolig det beste alternativ. Da er kanskje korttidsopphold på sykehjem i første omgang og varig opphold i neste omgang en bedre løsning for mange, sier hun.

Bostedsløse

— Hva skjer hvis en gammel og syk person blir satt på gaten?

— Da havner de i kategorien bostedsløse og blir behandlet som det. Det finnes ulike mulige løsninger i slike tilfeller. Hver sak blir vurdert individuelt.

— Hva med hospits?

— Det kan være en av flere løsninger.

Vil få hjelp

Forvaltningssjef Anne Johnsen i BBB kan heller ikke gå inn på detaljene i saken, men sier at når eller hvis utkastelsen blir iverksatt, er det sosialkontoret som må trå til og finne en løsning.

— Man setter ikke en syk, gammel mann på gaten. Det finnes alternativer. Det som synes klart her, er at han trenger mer omsorg enn det han får nå, og at det må være mulig å finne et egnet sted der han kan trives og få den hjelpen han trenger, sier Johnsen.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post