— Er det ikke veldig varmt her inne? spør en kunde i flisjakke.

— Jo, du har et poeng, svarer en butikkmedarbeider.

I en ukes tid har gjennomsnittstemperaturen ligget på 28 grader inne i dagligvarebutikken. En Freia melkesjokolade er iferd med å slå «kålbøtte» i snopehyllen.

— Nå måler jeg 27, 7 akkurat her, sier butikkmedarbeider Karoline Christiansen like ved sjokoladene.

Trykkende varme

Åtte timers arbeidsdag i trykkende varme tar på for de ansatte.

— Jeg får hodepine av dette, men får heldigvis noen turer på kjølen inni mellom, sier butikkmedarbeider Lene Johansen.

Hun rydder i fruktdisken og merker at frukten har fått dårligere kvalitet den siste tiden.

-Frukten holder seg bare et par dager i disken, og vanligvis varer den dobbelt så lenge, forklarer Fungerende Butikksjef, Heidi Rasmussen.

Hvor mye mat har dere kastet?

— Det vet jeg ikke enda.

Dyrt og beklagelig

— Dette er veldig beklagelig. Det er jo dyrt for oss når vi må kaste matvarer på grunn av kortere holdbarhet og dessuten er det utrivelig for de ansatte, forteller Konsernsjef i Safarikjeden Arild Flagstad.

Årsaken er at en del har gått i stykker på ventilasjonsanlegget.

— Vi får ikke utbedret dette før mandag, fordi det er umulig å få tak på folk i ferietiden. Da skal det kommer folk over fra Oslo for å montere noen nye airconditionanlegg i taket. Vi må skifte ut hele anlegget etter hvert, sier han.

Ingen krav for romtemperatur

Matvaretilsynet har ingen eksakte krav for romtemperatur i dagligvarebutikker.

— Hadde vi vært på tilsyn i en sånn foretning så hadde vi nok reagert på det, likevel har vi ikke mulighet for å gi pålegg når det ikke er hjemlet i noen forskrift, forklarer Aslaug Sandvin, Distriktssjef i Matvaretilsynet

Sandvik sier det er risiko for at den varme romtemperaturen kan ramme kjølediskene.

— Det er eksakte krav til at kjølevarer skal oppbevares i 4 grader eller kaldere og at frysediskene skal holde -18 eller kaldere. Ellers kan det skje en oppblomstring av bakterrier.

De ansatte på Safari opplyser at de gjør jevnlige målinger i kjølediskene og har ikke funnet noen avvik.

Risikerer pålegg fra Arbeidstilsynet

— Verken lov eller forskrift inneholder faste temperaturgrenser, her bruker man normer. Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller likevel krav til fysisk arbeidsmiljø, herunder inneklima og temperatur , forklarer Thomas A. Hansen som er rådgiver i Arbeidstilsynets svartjeneste

Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

— Dersom normene som er fastsatt fravikes anser en i utgangspunktet at kravet til forsvarlig inneklima ikke er ivaretatt. Arbeidstilsynet har påleggsmyndighet når det gjelder lovens krav til fysisk arbeidsmiljø. Eventuelle pålegg må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Hansen.

Hvilke rettigheter har arbeidstakere i en slik situasjon?

-Arbeidsgiver og arbeidstakere må komme frem til en løsning på problemet sammen.

Dersom det begynner å gå på helsen løs har arbeidstakere anledning til å forlate jobben på lik linje med andre årsaker sier Kåre Askvik, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Bergen.

sjokosmeltSafari169.jpg
Alice Bratshaug
Dette er nesten litt ubehagelig, jeg tror vi må gå i kjøledisken sier Anne Mork på handletur med lille Maria.
Alice BRatshaug