Bergens Svømme Club (BSC) er med sine mer enn 1300 medlemmer den største brukeren av Sentralbadet. Sosialbyråd Lisbeth Iversens (KrF) planer om å la hjemløse få tilgang til gratis­kort, slik at de kan få dusjet, hadde svømmerne ikke hørt et ord om før de leste Bergens Tidende lørdag.

Bekymret for sikkerheten

- Dette er ikke bare et offentlig bad, men også et idrettsanlegg som blir brukt av veldig mange barn og unge. Som forelder vil jeg at mitt barn skal være trygt når det går alene inn i garderoben. Hvem skal ivareta sikkerheten? sier avtroppende styreleder Kristian Arnesen i BSC.

- Men også i dag kan jo hvem som helst bruke anlegget, bare de betaler 75 kroner?

- Det er et poeng. Men uansett synes jeg det virker lite gjennomtenkt dersom om­reisende, tiggere og andre uten fast bopel skal få fri tilgang til et idrettsanlegg for barn og unge, sier Arnesen.

- Skjønner ikke

Ledelsen i klubben prøvde i helgen å finne ut mer om hva Iversen og byrådet faktisk har tenkt. De tok kontakt både med Idrettsrådet i Bergen og med idrettsbyråd Gunnar Bakke (Frp) — uten å få klare svar.

- Vi håper å få vite mer i løpet av uken. Det kom litt brått på. Vi er ikke fryktelig begeistret, sier BSCs påtroppende styreleder Lars Haugen.

Avtroppende BSC-leder Arnesen har merket seg at byråd Iversen sier omfanget ikke vil bli stort, men at anlegget kan brukes av trengende på tider med ledig kapasitet.

- Men det er lett å tenke seg at dette kan utvikle seg til noe helt annet. Vi er urolige, og skjønner ikke helt hva hun har tenkt, sier Arnesen.

- Behovsprøving

Også sosialbyråd Lisbeth Iversen har fått med seg reaksjonene i helgen. Hun mener saken har kommet skjevt ut.

- Vi forplikter oss til å yte sosial hjelp der det er sosial nød. Det bekrefter også Monica Mæland. Og ingen offentlige anlegg er stengt for bestemte grupper i Bergen. Hvordan folk har skaffet midlene til å komme inn der, er det heller ingen som spør om i døren, sier Iversen.

Hun understreker at det ikke vil bli fri adgang for alle som måtte ønske det.

- Det vi snakker om, er en behovsprøvet ordning for enkeltindivider. Det er ikke slik at alle som kommer til byen uten penger skal få gå gratis i Sentralbadet, sier Iversen.

Hennes tanke var at Robin Hood-huset kunne disponere et mindre antall adgangskort. Det var ikke bare Sentral­badet som var aktuelt, men også andre offentlige anlegg.

Også vanlig ungdom

Hun sier det ikke nødvendigvis er tiggere som har størst behov for å få seg en dusj i Bergen.

- Det kan være helt vanlig, arbeidssøkende utenlandsk ungdom. Vi ønsker å finne en ordning som kan fungere uten at de blir stemplet som fattige, sier Iversen, som mener adgang til offentlige anlegg vil være mye bedre enn å sette opp en provisorisk brakke med dusj og do.

- Byrådsleder Monica Mæland sier at forslaget ditt ikke har vært diskutert i by­rådet, og vil ikke si hva hun synes om det?

- Jeg hadde snakket med både byrådsleder og nestleder om at vi måtte ta noen grep. Men nå forstår jeg at det både er kommet både brev og bekymringsmeldinger fra foreldre og brukere etter oppslagene i media, sier Iversen.

Hun understreker at hun som sosialbyråd har myndighet til å gi nødhjelp, via sosial­etat og Nav, enten det handler om drikke­vann eller tilgang til toalett.

I morgen skal saken diskuteres i byrådet. Da vil også bystyret få en orientering fra sosialbyråd Iversen om hva kommunen gjør og hva slags planer de har.