Den siste måneden har tusenvis av pigghå samlet seg ved Reve havn på Klepp. Leder Fredrik Myhre og hans kompanjonger i Hjelp Havets Haier (HHH) dykket ned blant dem for å se nærmere på den utrydningstruede haiarten, skriver Aftenbladet.

— Det er en utrolig opplevelse, sier han.

Han møter Aftenbladet ved havnen på Buøy etter å ha vært og svømt blant tusenvis av haier.

— Jeg oppdaget stimen for tre år siden, sier Myhres venn og dykkerguide Raymond Hobberstad.

— Det var egentlig en tilfeldighet, sier han. Denne tilfeldige oppdagelsen er Fredrik Myhre glad for, og han kontaktet Hobberstad for å være med å dykke blant pigghåene.

— Pigghåstimer kan være vanskelig å finne og i alle fall vanskelig å få dykket med. Heldigvis har man så flinke og engasjerte folk som Raymond. Han gjør en kjempejobb for å vise fram disse fantastiske haiene til dykkere, sier Myhre.

Utrydningstruet

Myhre er utdannet marinbiolog og ble tidlig interessert i hva som beveger seg i vannet.

— Pigghå er en av tre kritisk truede fiskearter på vår nasjonale rødliste over truede arter. Det betyr at den er totalfredet både for kommersielt fiske, og fritidsfiske, sier han.

Ifølge Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold, er pigghåbestanden i dag under ti prosent av det den var i år 1900. Statististikkbanken ICES har fangsstatistikk for pigghå som viser en jevn og markant nedgang i fangstene fra starten på 60-tallet, da fangstene var på det høyeste (1963: 62.000 tonn), til starten på 2000-tallet, de siste årene før populasjonen ble strengt regulert (2005: 6600 tonn).

I Norge har fangsten blitt redusert med 83 prosent fra 1980 til 2005. Det er flere grunner til at pigghå fortsatt er utrydningstruet.

Vil bevare haiartene

— Pigghå blir veldig sent kjønnsmodne. Det skjer ikke før de er mellom 12 til 14 år, og de er drektig i 24 måneder. En torsk kan legge opp mot 15 millioner egg samtidig, mens en pigghå får som regel mellom fire og tjue barn. Noen ganger i året samler veldig mange pigghåhunner seg i store stimer, og legger man ut garn da, kan man ta et stort jafs av bestanden, sier Myhre.

Han mener at det ikke holder med fangstforbudet i dag.

— I dag er det fremdeles lov med 15 prosent bifangst på et halvt års basis. Med det menes det at pigghå kan utgjøre 15 prosent av det du fisker på et halvt år. Siden pigghåen er samlet i mindre perioder av året, kan dette nesten sammenlignes med skjult direktefiske. Vi kunne periodevis stenge av for garnfiske der det er forekomst av pigghå, sier Myhre.

Han har et glødende engasjement for å bevare haiartene i Norge, og er grunnlegger for organisasjonen Hjelp Havets Haier.

— Pigghåen er kritisk truet på grunn av overfiske. Det har tidligere blitt lovet midler på myndighetene for å starte opp tiltak for bevare denne arten, men flere av tiltakene ble kansellert. Det er veldig uheldig, sier Myhre.

- Helt ufarlig

Tord Dale, politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, har følgende kommentar om saken til Aftenbladet.

— Det er viktig å sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene, samtidig er det mange hensyn å ta både i forhold til ulike arter, miljø og næring. Vi bruker mye penger på forskning for å sikre at vi har en god og forsvarlig forvaltning, og vi vektlegger faglige råd i forvaltningen av norske fiskeriressurser, sier han.

Selv om pigghå er utrydningstruet finnes det heldigvis nok til at Myhre fikk tatt en svømmetur blant dem. Pigghåen har giftige pigger på begge finnene. Disse piggene er ikke dødelige, men kan gi infeksjon med smertefulle sår, ifølge Naturvernforbundet.

Det skremte ikke Fredrik Myhre.

— Det er helt ufarlig å dykke blant dem. Jeg anbefaler alle å se disse fantastiske skapningene med egne øyne og hjelpe oss med å bevare arten for fremtiden, sier han.