I henhold til fremdriftsplanen skal svømmeanlegget stå klart på Kronstad i 2008. I økonomiplanen var det satt av 100 millioner i 2006 og 150 millioner året etter. Nå kommer anlegget inn på budsjettet, med en totalramme over tre år som er 35 millioner høyere enn den vedtatte økonomiplanrammen.

– Gledelig

Alexander Dale Oen fra Vestkantsvømmerne er selvsagt fornøyd med at bassenget nå endelig kommer.

– Det var godt å høre at dette nå endelig er avgjort, sier Oen, som ser for seg en annen hverdag når anlegget er klart.

– Det blir mye enklere å satse internasjonalt og nivået kommer til å bli mye høyere. Dette anlegget kommer til å gjøre underverker for svømmesporten.

Han håper bare det blir stort nok, slik at det blir tatt hensyn til alle brukerne.

– Det er viktig at alle får sine treningstider, at det er bassengplass nok til både klubber og publikum. Og så må det være et stupeanlegg med regulerbar bunn. Da kan vi bruke det til alt fra barn til undervannsrugby. Blir dette gjort skikkelig kan vi arrangere mesterskap, ikke bare for svømmerne, men også for andre vannsportgrener, sier Oen.

– Viktig sak

Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V), forteller at 50-metersbassenget er en prioritert oppgave.

– Svømmeanlegget er nå fullfinansiert. Det har vært viktig for oss. Det har også vært et mål for oss at Flaktveit idrettsklubb skal behandles på lik linje med andre klubber. Derfor vil de nå få tilskudd som andre, sier Tveit.

Det såkalte FYSAK-prosjektet er forventet ferdigstilt i neste måned.

– Dette er et allaktivitetshus som blir lokalisert på Slettebakken. Og når dette anlegget er på plass, vil skatehallen på Verftet bli stengt. Dette er lokale som kommunen har leid, og det har hele tiden vært meningen at det skulle være midlertidig, forteller Tveit.

Stramt driftsbudsjett

Mange av hallene og anleggene i bergensområdet sliter med stramme driftsbudsjetter og for lite investeringer til oppgradering og modernisering.

– De fleste anleggene kommer greit ut i budsjettet. Men det vil fortsatt være stramme rammer på driftssiden. Men noen gamle anlegg skal rustes opp og bli mer moderne. Det vil også bedre driften av disse, sier Tveit.

Men en del prosjekter vil bli skjøvet ut i tid, og noen blir skuffet.

– Det er nok noen som blir skuffet, ja. Det er flere prosjekter som blir skjøvet frem til etter at svømmeanlegget står klart. Dessuten sliter vi fremdeles med kommunens driftsunderskudd fra tidligere. Dette skal være nedbetalt i 2008, forteller byråden.