Her presenterte Statsbygg, arkitekter og Bergen kommune planene for den nye Høgskolen i Bergen og byens nye store svømmeanlegg som også er planlagt inn på samme tomten.

Eiendomssjef Gro Aarli i Statsbygg Vest gjorde det klart at Kronstad vil få et langt mer urbant preg og at noe av sentrum i byen faktisk flyttes litt sørover.

Den nye høyskolen skal gi plass til 6500 studenter og 600 ansatte når den forhåpentligvis står ferdig i 2012.

Skolen vil komme i sørenden av jernbanetomten, mens man i nord i retning Bjørnsons gate og Ibsensgate vil få boliger og næringsbygg.

Dette har naboene som var møtt frem i går kveld kjent til et par år. Det nye i går var først og fremst kommunens ønske om å legge et 50 meters svømmebasseng pluss stupebasseng og tilhørende fasiliteter også til denne tomten.

Svømmeanlegget vil måtte ligge i den nordligste delen av den gamle NSB-tomten til fortrengsel for antall boligenheter.

Uten svømmeanlegg vil det kunne bli snakk om 330 leiligheter med en snittstørrelse på 60 kvadratmeter, mens man med et svømmeanlegg nok må nøye seg med rundt 130 leiligheter av samme størrelse.

Konsekvensene ved å få et stort svømmeanlegg inn på eiendommen ble oppsummert på følgende måte: * Det blir trolig mindre, men mer publikumsrettet trafikk til området. (Svømmeanlegg skaper ikke mye trafikk).

  • Hele området får mer by— og mindre boligpreg.
  • Boligene blir mindre rettet mot familier.
  • Det blir noe mer aktivitet på kveldstid og i helgene.

Hva som endelig vil skje med denne delen av eiendommen er ikke klart ennå. Høringsperioden for de to alternative planene som nå foreligger for området er frem til 11. april.

Byråd Lisbeth Iversen lovet naboene stor takhøyde og bad dem komme med innspill i denne perioden.