Hun ringte sin svigersønn og fortalte dette. Samtidig sa hun at mannen bak utsagnet hadde tatt kvelertak på henne.

Svigersønnen ble opprørt, og dro kort tid senere sammen med sin svoger for å ordne opp.

Det endte med grov vold, der de to svogrene blant annet trakk fornærmede ut av en bil og slo og sparket ham mot hoderegionen. Volden ble stoppet av andre på stedet, men da hadde fornærmede allerede fått brudd i øyehulen — og ble sykmeldt i flere måneder.

I dag fikk de to svogrene dommen fra Gulating lagmannsrett: Fem måneder i fengsel, og til sammen 70.000 kroner i erstatning og oppreisning til fornærmede.

I dommen heter det at voldsutøvelsen har karakter av "ren avstraffelse". Retten mener at opptakten til volden ikke gir grunn til redusert straff.

Etter voldsepisoden, som skjedde i september 2006, har fornærmede gitt opp jobben han hadde. Han har også slitt med søvnproblemer.