Når BT kontakter Tveite, vil han først ikke snakke med avisen.

– Jeg har ikke hatt noe med dette gjøre, sier han.

Fikk ansvaret

Årsmøtereferatet fra mai 2006 sier noe annet. Der står det: «Nils Tveite/Solveig Nordheim tek seg sal av Helgheim».

– Jeg har trukket meg helt ut av dette. Det er riktig at jeg ble bedt om å ta meg salget, men i det siste har jeg ikke hatt noe med dette å gjøre.

– En av kjøperne er Johan Eide. Er han din svoger?

– Ja, men hva har det med saken å gjøre? Jeg trakk meg ut fordi jeg var inhabil.

– Er det du som har gjort Eide oppmerksom på at bedehuset skulle selges?

– Om det er jeg som har gjort det, eller om han har fått vite det på andre måter, vet jeg ikke. Han har tross alt vært mye i Myrkdalen.

Lukket salg

– Det står i skjøtet at bedehuset ble utlyst til salg i det frie marked. Er det riktig?

– Jeg anbefalte at det ble gjort slik, men indremisjonen ville ikke det. Vi arbeidet også med å flytte bedehuset til en tomt ved Helgatun (en kilometer lenger oppe i dalen, red.anm.) Men det ble ikke noe av.

Johan Eide er en av to kjøpere. Han sier til BT at de fikk vite at bedehuset var for salg i høst. Sammen med en venn la han inn et bud på eiendommen. Han sier til BT at han ikke har hatt noen kontakt med sin svoger rundt salget.

Kjøperne er klar over begrensningene som er knyttet til eiendommen.

– Det er helt vanlig med begrensninger på eiendommer. Vi må jo forhold oss til det dersom det er rettigheter på huset. Jeg kan ikke spekulere i utfallet av det. Den som har disse kravene må ta dette opp med oss, sier Eide.

Både Tveite og Eide viser ellers til Vossestrand Indremisjon. Men verken leder Ingebjørg Veum Nielsen eller Solveig Norheim vil uttale seg om saken til BT.

– Dette er ikke en sak for avisen, sier Solveig Nerheim.