TOR LEIF PEDERSEN

Daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund sier til Bergens Tidende at det er vanskelig å finne ut nøyaktig hva engangsgrillene koster samfunnet.

— Men vi har regnet på alle kostnader og tror utgiftene beløper seg til 10 millioner kroner. Av denne summen utgjør merkostnadene skjærgårdstjenesten påføres for å utbedre svidde benker, bord, stupebrett og plener opp mot 3 millioner kroner, sier Dåsnes.

— Vårt forbund har tatt opp problemene med Miljøverndepartementet (MD) og bransjen som produserer, importerer og selger engangsgrillene - Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH). Vi mener at vi som får merutgifter som følge av uvettig bruk av engangsgrillene og som også samler inn og betaler for å bli kvitt dem, må få tilført midler for å kompensere merutgiftene. Derfor har vi forslått at det innføres pant eller en ekstra avgift på engangsgrillene, sier Dåsnes.

Dette har HSH sagt nei til. Organisasjonen stilte seg også ifølge Dåsnes avvisende til tilbudet fra Norsk Renholdsverkers Forening om å påta seg å administrere en vederlagsordning.

— Den var ment å gi friluftsrådene midler som kompensasjon for utgiftene de har med engangsgrillene. Også dette var HSH avvisende til, forteller Dåsnes.

Friluftsrådenes Landsforbund håper fortsatt på at myndighetene tar grep for å komme problemet til livs.

— De brukte engangsgrillene forsøpler perlene i norsk natur. Derfor forvarer vi at det legges en pant eller en ekstra avgift på engangsgrillene slik at folk blir mer bevisst på fornuftig bruk av disse produktene. Hvis det for eksempel legges en avgift på 10 kroner på hver engangsgrill, ville de 1.2 millioner solgte grillene gi en sum som dekker de samlete utgiftene med å hanskes med de brukte grillene, sier Dåsnes.

DYR GRILLKOS: Maren Korneliussen, Anita Bernes, Renate Monsen, og Øystein Watne nyter grillværet på Klosteret. Friluftsrådenes Landsforbund vil gjerne ha pant eller ekstra avgift på engangsgriller som skal gjøre folk mer bevisste på bruken, og som skal dekke kostnadene ved å bli kvitt søppelet.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG